Konsulant ng NDFP at mga aktibista, iligal na inaresto

,

Magkakasunod na inaresto ng mga ahente at pwersang militar ng rehimeng Duterte ang isang retiradong konsultant pangkapayapaan ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at mga aktibista sa loob ng apat na araw.

Nakapiit ngayon sa Camp Vicente Lim sa Calamba City, Laguna ang retiradong konsutant pangkapayapaan ng NDFP para sa Southern Tagalog na si Ernesto Lorenzo kasama sina Maria Fe Serrano at Plinky Longhas matapos arestuhin ng mga pulis habang nakapila sa pagpapabakuna kontra Covid-19 sa Paranaque City noong Abril 11.

Bilang konsultant ng NDFP, si Lorenzo ay may ligal na proteksyon ng Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) na nagbibigay sa kanya ng kaligtasan mula sa mga paniniktik at pag-aresto ng estado. Mayroon siyang mga dokumento at JASIG identification number 978299 sa ilalim ng pangalang Lean Martinez.

Samantala, hindi pinayagang makabisita at magdala ng pagkain ang mga kapamilya at taong simbahan sa Camp Vicente Lim noong Abril 12. Nagdulot ito ng pangamba sa pamilya at kaibigan ng mga inaresto sa mga paglabag sa kanilang mga karapatan.

Nagprotesta naman sa Calamba City sa parehong araw ang mga grupo sa karapatang-tao para igiit ang kagyat na pagpapalaya sa kanila at ibang bilanggong pulitikal.

“Iginigiit namin ang kagyat na pagpapalaya kay Lorenzo at kanyang mga kasama,” pahayag ni Marco Valbuena, hepeng upisyal sa impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas.

“Iginigiit namin sa rehimeng Duterte na wakasan ang patakaran ng panunupil laban sa mga tauhan at konsultant pangkapayapaan ng NDFP. Ang pag-aresto kay Lorenzo ay kasunod ng kamakailang pag-aresto kina Esteban Manuel sa Samar, at Edwin Alcid sa Northern Samar, at ang pagdukot at pagpaslang kay Ezequiel Daguman sa Davao del Norte noong nakaraang buwan,” dagdag ni Valbuena. Umaabot na sa 12 ang konsultant pangkapayaan ng NDFP ang nakakulong.

Isang araw bago nito, inaresto naman sa kanyang bahay sa Cagayan de oro City si Aldeem Yañez, isang lay worker ng Iglesia Filipina Independiente (IFI). Nireyd ng mga pulis madaling araw nang Abril 10 ang kanyang bahay at sinampahan ng gawa-gawang mga kaso.

Dati nang inaresto noong Hunyo 2018 si Yañez, kasama ang 12 iba pa, sa mga paratang na may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan at pagiging mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan.

Kasunod ang mga pag-arestong ito, iligal ding dinakip at ikinulong ang ikaapat na nominado ng Anakpawis Party-list noong Abril 8 sa gawa-gawang mga kaso ng illegal possession of firearms and explosives.

“Ang umiigting na mg atake ng rehimeng Duterte laban sa NDFP gayundin sa mga aktibista at tagasuporta ng oposisyon sa pulitika ay senyales ng tumitinding desperasyon nito na mangunyapit sa kapangyarihan,” saad ni Valbuena.

AB: Konsulant ng NDFP at mga aktibista, iligal na inaresto