Kontra-siklistang patakaran sa Makati, binatikos

Sama-samang nagbisikleta bilang protesta ang mga siklista sa Makati Avenue, Makati City kahapon para tuligsain ang pagtatanggal sa mga bike lane na tinawag nilang anti-siklista. Iginiit nila ang isang panlahat at protektadong sistemang bike lane. Nakiisa ang ilampung siklista at mga tagapagtaguyod ng ligtas na transportasyon sa naturang pagkilos.

Binaybay ng mga nagprotesta ang kahabaan ng Makati Avenue bitbit ang kanilang panawagan para sa ligtas at protektadong mga bike lane.Naglabas ng nagkakaisang pahayag ang halos 200 indibidwal at 31 organisasyon na sumusuporta sa pagkilos.

Sa pahayag, ipinabatid nila ang “pagtutol sa sistematikong pagtanggal ng mga protektadong bike lane dahil inilalagay nito sa panganib ang buhay ng lahat ng mga gumagamit ng kalsada, hindi lamang ng mga siklista.”

Inilunsad ang naturang pagkilos matapos maglabas ang lokal na gubyerno ng Makati City ng patakarang magtatanggal sa mga “protektadong bike lane” sa Ayala Avenue upang paboran ang paghalo-halo sa isang lane o daan (o shared lane marking) simula sa Pebrero 15. Pagdadahilan ng lokal na gubyerno, kinakailangang gawin ito para umano umagapay sa dumaraming bilang ng mga komyuter at para padaliin ang daloy ng trapiko sa syudad.

Sagot ng grupong PARA: Advocates for Inclusive Transport, isa sa mga grupong lumahok sa pagkilos, “Hindi solusyon sa dumaraming pasahero ang pagsasantabi sa kapakanan ng mga pedestrian at bike commuter.”

Giit ng grupo, “sa halip na tanggalin ang mga protektadong bike lane, dapat pa ngang palawakin ng gobyerno ang mga pampublikong espasyo at paunlarin ang pampublikong transportasyon.”

AB: Kontra-siklistang patakaran sa Makati, binatikos