Libu-libong estudyanteng Amerikano, tuluy-tuloy na nagpuprotesta laban sa henosidyo ng US at Israel sa Palestine

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Libu-libong estudyante sa US ang patuloy na naglulunsad ng mga protesta at nagtirik ng mga kampuhan laban sa henosidyo ng US at Israel sa Gaza simula pangalawang linggo ng Abril. Ang panibagong serye na ito ay huli sa tuluy-tuloy na mga pagkilos ng mamamayang Amerikano na sinimulan mula pa noong nakaraang taon. Kasama sa mga protestang ito ang maraming estudyante at organisasyong Jew.

Itinayo ng mga nagpuprotesta ang mga kampuhan sa malalaking kampus para ipanawagan ang pag-atras ng kani-kanilang mga unibersidad sa lahat ng pamumuhunan at ugnayan sa Zionistang rehimen sa Israel at mga kumpanya sa armas na nagsusuplay ng mga sandata dito. Maraming unibersidad ang malapit na nakikipagtulungan sa industriyal-militar na complex ng US, at sa gayon ay may pananagutan sa henosidyo ng Israel sa Gaza.

Bilang tugon, daan-daan ang dinahas ng mga pulis at ipinaaresto ng mga administrasyon ng naturang mga unibersidad. Maraming estudyante ang pinalayas sa kanilang mga dormitoryo, sinuspinde o tuwirang sinipa sa kanilang mga kolehiyo.

Kabilang sa mga dinahas ang protesta ng mga estudyante ng Colombia University noong Abril 25. Ipinabuwag ng administrasyon ang mapayapang protesta sa loob ng kampus na nagresulta sa pag-aresto ng 100 estudyante. Kinastigo ng maraming sektor ang pandarahas at mga pagparusa sa mga estudyante na anila’y labag sa academic freedom at due process.

Katulad na mga pagkilos at kampuhan ang idinaos ng mga estudyante sa University of New York, University of Illinois-Chicago, Howard University, UC Berkeley, University of Michigan, University of Colorado Denver at University of Texas-Austin.

Tulad sa Colombia, dinahas at puu-puo ang inaresto sa mga protesta sa Emory University, University of Southern California, University of Texas at Emerson College. Kinundena ng mga propesor at iba pang sektor sa unibersidad ang paglusob ng mga pulis sa kampus na anila’y labag sa mga karapatan ng mga estudyante at naglagay lamang sa kanila. Ang mga crackdown na ito ay walang-dahilang naglalagay sa mga estudyante at guro sa panganib, anila.

Sa kabila ng mga pandarahas at banta ng suspensyon at pagpapatalsik, itinayo ng mga estudyante sa Harvard University at Brown University ang kanilang mga kampuhan.

Kumakalat na sa mga unibersidad sa ibang bahagi ng mundo ang mga protesta at kampuhan. Nagkaroon na ng katulad ng mga protesta sa loob ng malalaking unibersiad sa Australia, France, Italy, Poland at Britain.

AB: Libu-libong estudyanteng Amerikano, tuluy-tuloy na nagpuprotesta laban sa henosidyo ng US at Israel sa Palestine