Lokohan sa datos ng implasyon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ipinagmalaki kamakailan ng rehimeng Marcos na bumaba ang tantos ng implasyon ng bansa, partikular mula Mayo (3.9%) tungong Hunyo (3.7%). Idinugtong ito sa pagmamayabang ni Ferdinand Marcos Jr na gumagawa ang kanyang rehimen ng mga hakbang para tuluy-tuloy na bumaba ang implasyon. Pinakamalamang, isa ang “bumababang implasyon” sa mga papaksain sa paparating niyang State of the Nation Address.

Gayunpaman, aminado ang mga upisyal ng rehimen na bumaba ang implasyon noong Hunyo pangunahin dulot ng artipisyal na pagbaba ng singil sa kuryente na bumagal mula -8.7% noong Mayo tungong -13.7% noong Hunyo. Dulot dito, bumaba ang tantos ng implasyon ng pabahay at yutilidad (housing and utilities) mula 0.9% (Mayo) tungong 0.1% noong Hunyo. Bahagya namang bumaba ang implasyon sa tranportasyon dulot ng pagbaba ng personal na transport, pangunahin dulot ng pagtatapos ng mga klase.

Ang pagbaba na ito ay bunga ng utos ng Energy Regulatory Board na ipagpaliban ng mga kumpanya sa distribusyon ng kuryente, pangunahin ng Meralco, ang nakatakdang malalaking pagtaas ng singil at gawin itong staggered mula Hulyo at Setyembre. Imbes na itaas, binawasan ng Meralco ang singil nito sa Hunyo nang hanggang ₱1.96/kwh. Babawiin ito, at lalo pang itataas, sa darating na tatlong buwan.

Kung sisiyasatin, bumilis pa ang pagtaas ng presyo ng pagkain, ang mayor na kontribyutor ng pangkalahatang tantos ng implasyon. Ayon na rin sa PSA, tumaas ito mula 6.1% tungong 6.5%. Dulot ito ng pagsirit ng presyo ng mga gulay (mula 2.7% noong Mayo tungong 7.2% noong Hunyo) at karne (mula 1.6% tungong 3.1%). Bahagyang bumaba ang rice inflation o tantos ng pagtaas ng presyo ng bigas, pero nanatili itong mataas sa 22.5% (mula 23%).

Pinakaapektado sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain ang pinakamahihirap na pamilya, ayon sa Ibon Foundation. Hindi bumaba ang tantos ng implasyon para sa mga pamilyang Pilipino na may pinakamaliit ang kita o 30% ng pinakamababa ang kita, na nasa 5.5% noong Hunyo, mula 5.3% noong Mayo at 3.6% noong Enero.

“Hindi sapat ang kinikita ng mga pamilyang Pilipino para makaagapay sa pagtaas ng gastos sa pagkain at ibang pangangailan,” giit ng Ibon. Nananatiling napakababa ng antas ng sahod, kumpara sa kinakailangan para disenteng pamumuhay na nasa ₱1,197/araw na para sa isang lima-kataong pamilya.

Walang epekto ang dagdag na ₱35 sa ₱610 na kasalukuyang sahod, anito.

AB: Lokohan sa datos ng implasyon