Lupang Tartaria, sinalakay muli ng mga maton ng mga Aguinaldo at Ayala

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nasugatan at hinimatay ang isang lokal na residente ng Lupang Tartaria sa Silang, Cavite noong Abril 16 nang nagpumilit ang mga gwardya mula Jarton Security Services na pasukin ang komunidad ng mga magsasaka. Tinamaan ng makalawang na yero ang paa ng naturang residente, dahilan ng kanyang pagkahimatay.

Ayon sa Samahan ng Magsasaka at Mamamayan ng Tartaria (SAMATA), sumugod at nakipagtulakan ang mga gwardya sa Tartaria sa layuning bakuran ang lupa. Ang mga gwardya ay nagsisilbing private goons ng tambalang Ayala-Aguinaldo, na matagal nang umaangkin sa naturang lupa. Iligal ang pagbabakod ng mga ito dahil nakabimbin pa ang desisyon sa pagmamay-ari ng lupa sa Department of Agrarian Reform (DAR) at Korte Suprema. Hindi pa rin nagtatagal na nagkaroon ng usapan sa barangay na ititigil ang nasimulan nang pagbabakod, ayon sa SAMATA.

Naglunsad ng pagkilos ang mga residente ng Lupang Tartaria sa araw ding iyun para kundenahin at pigilan ang pagbabakod. Ang lupang binabakuran ay nasa bawndari ng Barangay Lumil at Tartaria.

“Malinaw na paglabag sa napag-usapan sa barangay hinggil sa pagtitigil ng operasyon ng kanilang pagbabakod at malinaw na paglabag ito sa karapatan ng mga residente ng Tartaria para sa kanilang lupang panirikan at sakahan,” ayon sa SAMATA.

Mariin ding kinundena ng mga pambansa-demokratikong grupo sa Cavite ang ginawang pananalakay at pandarahas ng mga pribadong goons ng Ayala-Aguinaldo at mga pulis ng Cavite na nagreimpors sa kanila.

“Patuloy na naglalaway ang mga gahamang Ayala-Aguinaldo sa lupa ng Tartaria,” pahayag ng Panday Sining-Cavite. “Dapat ding singilin ang kapalpakan at kakuparan ng DAR na pabigat sa kalbaryo ng mga magsasaka ng Tartaria hinggil sa kasiguraduhan sa lupang sila mismo ang sumasaka.”

“Ito ay isang malinaw na manipestasyon na nananatiling huwad ang reporma sa lupa na inaalok ng bulok na rehimeng US-Marcos Jr. Dekada na ang nakalipas, hindi pa rin ibinibigay sa mga lehitimong magsasaka at mamamayan ng Tartaria ang kanilang lupain na sila mismo ang nagpapaunlad at naglinang,” ayon naman sa Katipunan ng mga Magbubukid sa Timog Katagalugan.

Pinakahuli ang pananalakay sa walang tiigl na pagbabanta at pandarahas ng mga gwardya sa mga residente ng Lupang Tartaria. Noong Abril 13, umikot ang mga gwardya sa komunidad. Pinasok pa nila ang bahay ng isang residente.

Noong Abril 15, nagpasa ng liham ang SAMATA sa barangay para muling hilingin sa lokal na mga awtoridad na itigil ang pagbabakod ng Ayala-Aguinaldo. Sa araw na iyun, hinarap sila ng kinatawan ng kumpanya na si Luie Jimenez. Hiniling ng mga magsasaka sa barangay na maglabas ng katibayan para panatilihin ang “status quo” at bawiin ang fencing permit (permiso sa pagbabakod) na inaprubahan nito. Ayon sa abugado ng mga magsasaka, walang “writ of possession” ang kumpanya kung kaya iligal ang ibinigay dito na permiso para magbakod. Iginiit din nilang pigilan ang pananakot at panggigipit ng Jarton Security Services sa mga residente ng Tartaria.

“Sa kabila ng pag-uusap sa barangay hall kaharap ang representante ng mga Ayala-Aguinaldo na si Luie Jimenez, iligal na namang nagbakod ang mga gwardya sa mga sakahang hindi isinuko,” ayon sa SAMATA. “Ito ay direktang pambabastos sa karapatan ng mga magsasaka at mamamayan ng Tartaria, maging sa mga upisyal ng ating barangay.”

Ang Tartaria ay bahagi ng 200-ektaryang inaangkin ng angkang Aguinaldo sa Cavite. Katuwang ng mga Aguinaldo ang Ayala Land Inc. sa pangangamkam ng lupa bilang land developer.

Anim na dekada nang ipinaglalaban ng mga residente dito, marami mga tubong Ifugao at Moro, ang kanilang karapatan sa lupang kinatitirikan ng kanilang mga bahay at maliliit na negosyo. Kung matutuloy ang demolisyon, aabot sa 350 ektarya ng lupang pang-agrikultura ang makakamkam ng angkang Aguinaldo habang 500 manggagawa ang mawawalan ng kabuhayan.

AB: Lupang Tartaria, sinalakay muli ng mga maton ng mga Aguinaldo at Ayala