Magsasakang pinaslang ng mga galamay ni Marcos sa Masbate, ika-28 biktima na

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isa na namang pamamaslang sa Masbate ang isinagawa ng mga pasistang asong ulol ni Marcos noong Abril 11. Pinatay ng mga pwersa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang magsasakang si Jimmy Pautan sa Sityo Tadloy, Barangay Luna, bayan ng Placer. Katulad sa maraming kaso, pinalalabas ng AFP na Pulang mandirigma si Pautan na napaslang sa isang engkwentro.

Kaagad na pinasinungalinan ni Ka Luz del Mar, tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Masbate, ang paratang ng AFP na mandirigma nila si Pautan. Aniya, isa lamang itong palabas para takasan ang karumal-dumal na krimen ng ekstra-hudisyal na pagpaslang kay Pautan.

“Ang pagpatay kay Pautan ay pananagutan ni Marcos Jr sa kanyang utos na todo gera laban sa sambayanan. Sa Masbate, ang todo gera ni Marcos Jr ay isang gera kontra magsasaka,” ayon pa kay Ka Luz. Paliwanag pa niya, isinasagawa ito sa balangkas ng kampanyang kontra-insurhensya sa imbing layunin na tuluyang gapiin ang rebolusyonaryong kilusan at tanggalan ng suporta mula sa masang magsasaka.

“Pakay ng gerang ito na lunurin sa takot ang mga Masbatenyo at isuko ang kanilang pakikibaka para sa lupa, kabuhayan, karapatan at buhay,” dagdag pa ng tagapagsalita. Sa harap nito, nanawagan siya sa masang Masbatenyo na pangibabawan ang takot. Hinikayat niya ang mga kaanak at kababaryo ni Pautan at ang kalakhang Masbatenyo na huwag mag-alangang ilantad ang pang-aabuso ng militar.

“Hindi dapat malimutan ng mga Masbatenyo na mas marami sila kumpara sa kaaway. Hindi dapat malimutan ng mga Masbatenyo na taglay nila ang armas na mas malakas kaysa anumang modernong terorismo at kagamitan ng kaaway, iyon ay ang kanilang pagkakaisa,” paghimok ni Ka Luz.

Nagpaabot din ng pakikiramay ang ang rebolusyonaryong kilusan sa Masbate sa mga naulilang pamilya ng mga biktima ng karahasang militar. Batid umano ng rebolusyonaryong kilusan ang pagnanais ng mga pamilya ng mga biktima na makamit ang katarungan.

AB: Magsasakang pinaslang ng mga galamay ni Marcos sa Masbate, ika-28 biktima na