Mapaniil na batas sa SIM card registration, pinirmahan ni Marcos

Ganap nang isang batas ang mapaniil na SIM card registration na mag-oobliga sa lahat ng gumagamit ng SIM card (sa selphon o internet) na irehistro at ipaalam sa estado at mga kumpanyang telekomunikasyon ang personal nilang mga detalye. Pinirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ngayong araw ang niratsadang batas na naging Republic Act No. 11934.

Gagawin nang rekisito sa bawat pagbili ng SIM ang pagkumpleto ng isang registration form na naglalaman ng pangalan, kumpletong detalye ng tirahan, petsa ng kaarawan at kasarian na itatali sa SIM number na binili. Oobligahin din sila ng mga nagbebenta na magpakita ng isang balidong ID. Kung hindi ang bumibili ang gagamitin ng SIM card, kailangan niyang magpakita ng katibayan ng representasyon na pirmado ng isang abugado.

Sinumang magbebenta nang hindi hihingi ng balidong ID ay pagmumultahin ng ₱100,000 hanggang ₱1 milyon. Sinumang “magnakaw” ng SIM card ay maaaring ikulong nang anim na buwan hanggang 2 taon, at pagbabayarin ng hanggang ₱300,000 na multa. Ang mga “lalabag sa confidentiality” ay pagmumultahin ng ₱500,000 hanggang ₱4 milyon.

Iniratsada ang batas sa kabila ng pagtutol ng mga eksperto sa cybercrime, mga tagapagtanggol sa pribasiya sa internet at mga demokratikong grupo. Anila, ang pag-oobligang irehistro ang lahat ng mga gumagamit ng SIM card ay “di awtorisadong sarbeylans ng estado.” Napakalaki ng potensyal ng pagkabunyag ng mga personal na mga datos dahil sa mahinang mga proteksyon sa seguridad sa datos at impormasyon.

Gayundin, paulit-ulit na ipinupunto ng mga tumututol dito na walang ebidensya na nakatutulong ang SIM registration sa pagsugpo ng cybercrime. Mismong ang Global System for Mobile Communications (Groupe Spécial Mobile Association o GSMA), isang organisasyon ng 750 mobile operators sa mundo, ang nagsasabing walang ebidensya mula sa 155 bansa na nagpapatupad ng mandatory SIM card registration na mabisa ito laban sa mga krimen.

“Bibigyan lamang nito ang gubyerno ng dagdag na kasangkapan para sa privacy invasion, location tracking, surveillance, communications interception, profiling at pag-atake sa freedom of expression,” pahayag ni Rep. Raoul Manuel sa kanyang pagdinig nito sa Kongreso noong Setyembre 14.

Binatikos ng Partido ang SIM card registration bilang isang mapaniil at anti-mamamayang batas at nanawagan sa mamamayan na puspusan itong labanan.

AB: Mapaniil na batas sa SIM card registration, pinirmahan ni Marcos