Articles tagged with SIM Card Registration

Philippines, production center of material related to child sexual abuse
February 10, 2024

The women’s group Gabriela expressed grave alarm over the recent news that the Philippines is the production “center” of material related to the sexual abuse of children. According to an investigation by the International Justice Mission in 2023, one in every 100 children or almost half a million Filipino children are abused in online video […]

Pilipinas, sentro ng produksyon ng materyal kaugnay sa pang-aabusong sekswal sa mga bata
February 10, 2024

Nagpahayag ng matinding pagkaalarma ang grupong Gabriela sa napabalita kamakailan na ang Pilipinas ang “sentro” ng produksyon ng mga materyal na kaugnay sa sekswal na pang-aabuso sa mga bata. Ayon sa isang imbestigasyon ng International Justice Mission noong 2023, isa sa bawat 100 bata o halos kalahating milyong batang Pilipino ang inaabuso sa mga livestream […]

Nairehistrong mga SIM card, 29% pa lamang
March 24, 2023

Nanganganib maputulan ng linya sa komunikasyon ang umaabot sa 119.8 milyong subscriber sa selpon habang papalapit ang dedlayn sa pagpaparehistro ng SIM card sa susunod na buwan. Sa ulat ng Department of Information and Communications Technology (DICT), nasa 49.20 milyon pa lamang sa 169 milyong subscriber o 29.12% ang nakarehistro hanggang noong Marso 21. Sinumang […]

Unang araw ng SIM Card Registration, magulo at puno ng problema
December 27, 2022

Kabi-kabila ang reklamo sa social media ng mga nagtatangkang magrehistro ng kanilang ng mga SIM card ilang oras pa lamang sa unang araw ng pagpapatupad ng SIM Card Registration. Anila, mabagal at nakalilito, kundiman tahasang palpak, ang proseo ng pagrerehistro ng kanilang mga SIM card. Sinimulan ngayong araw ang pwersahang pagpaparehistro ng bagong mga SIM […]

SIM Card Registration kag iban pang padihut sang malaparan
 nga pagpaniktik
December 10, 2022 |

Pangbukas Ginpirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ang layi sa SIM Card Registration sadtong Oktubre 2022. Ini ang una nga layi ni Marcos kag pamatuod sang paghatag niya sang prayoridad nga pabaskugon ang makinarya sang reaksyunaryong estado para sa malaparan nga pagpanilag sa pumuluyo (state mass surveillance). Ginapanas sang layi nga ini ang mga proteksyon sa […]

SIM Card Registration ug uban pang pakana sa malukpanong pagpaniktik
December 10, 2022 |

Pasiuna Gipirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ang balaod sa SIM Card Registration niadtong Oktubre 2022. Kini ang unang balaod ni Marcos ug pamatuud sa pahatag niya og prayoridad nga pakusgon ang makinarya sa reaksyunaryong estado alang sa malukpanong pagpaniktik sa katawhan (state mass surveillance). Ginapanas sa maong balaod ang mga proteksyon sa pribasiya ug anonimidad […]

Alyansa para ipabasura ang SIM registration, inilunsad
December 04, 2022

Nagtipun-tipon kahapon sa Quezon City ang mga eksperto sa komunikasyong digital, tagapagtaguyod ng karapatang-tao, at iba pang grupo para ilunsad ang isang network na magkakampanya para ipabasura ang SIM Card Registration. Ipinasa ang batas para rito noong Oktubre at sisimulan na ang pampublikong pagidinig kaugnay ng implementing rules and regulations nito sa Disyembre 5. Sa […]

Tutulan at labanan ang pagpapatupad ng SIM card registration law!
November 14, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kaisa ng mamamayan ang NDF-Palawan sa pagkundena sa pagsasabatas ng SIM card Registration Law o RA 11934 bilang karagdagang instrumento ng pasista-teroristang estado laban sa nakikibakang mamamayan. Ginawang prayoridad ng ilehitimong rehimeng Marcos II ang pagpirma sa nasabing batas upang lubusin at kumpletuhin ang sistematikong paniniktik ng estado sa mamamayan. Nagkukubli ang batas sa layuning […]

Ang Sim Registration Act: Mapanlinlang, kuwestiyonable, at hungkag!
October 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

WALANG KABULUHAN AT WALANG PAKINABANG PARA SA MAMAMAYANG PILIPINO ANG SIM REGISTRATION ACT. Sa gitna ng matinding implasyon at lumalalang krisis pang-ekonomiya sa bansa, minarapat ni Ferdinand Marcos, Jr. na unahin ang pagsasabatas sa R.A. 11934 na malinaw na walang maitutugon sa gutom at karalitaang dinaranas ng sambayanan. Matatandaang sa huling linggo ng Setyembre, pinaspasan […]

Mapaniil na batas sa SIM card registration, pinirmahan ni Marcos
October 10, 2022

Ganap nang isang batas ang mapaniil na SIM card registration na mag-oobliga sa lahat ng gumagamit ng SIM card (sa selphon o internet) na irehistro at ipaalam sa estado at mga kumpanyang telekomunikasyon ang personal nilang mga detalye. Pinirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ngayong araw ang niratsadang batas na naging Republic Act No. 11934. Gagawin […]