Martsa para sa Negros, isinagawa ng mga manggagawang pangkalusugan

, ,

Nagmartsa ang humigit-kumulang 100 manggagawang pangkalusugan sa ilalim ng Justice for Negros noong Oktubre 15 sa Taft Avenue sa Maynila para manawagan ng hustisya sa gitna ng kagutuman, malnutrisyon at kahirapan sa Negros. Binuo ang Justice for Negros Campaign noong Agosto 2023, para itulak ang gubyerno ng Pilipinas na tugunan ang kinahaharap na mga suliranin sa isla. Kaisa sa protesta ang mga duktor, nars, at mga mag-aaral ng kursong pangkalusugan.

Sa datos ng reaksyunaryong estado, nasa 45% ang tantos ng kahirapan sa Negros, dalawang beses na mas mataas kumpara sa 21.6% na pambansang abereyds. Dulot ito ng deka-dekadang kawalan ng lupa ng mga magsasaka, paninikil ng estado at karahasang nagdulot ng walang patid na pamamaslang at iba pang paglabag ng karapatang-tao.

Noong 2020, nagtala ang Negros Occidental ng pinakamataas na bilang ng mga batang namatay dulot ng malnutrisyon sa Western Visayas. Naitala dito ang 91 sa kabuuang 475 sa buong rehiyon.

Binigyang diin ng grupo ang pahayag mismo ni Jacques Diouf, dating direktor ng United Nations Food and Agriculture, na ang “kagutuman ay hindi usapin ng pagkakawang-gawa, kundi isyu ng hustisya.”

Ayon kay Dr. Jaime Dasmariñas, convenor ng grupo, nakapagtala sila ng mga kaso ng pagkabansot ng mga bata, at mga sakit tulad ng respiratory tract infection, hypertension, at diabetes sa isang klinikang isinagawa nila sa Negros noong Hunyo 2023. Mayroon din silang nairekord na mga kaso ng psychosocial na problema na kinahaharap ng mga pasyente dulot ng troma sa militarisasyon sa kanilang lugar.

Malinaw sa grupo na ang usapin ng malnutrisyon at kagutuman sa isla ay dulot ng matagal nang kawalang katiyakan sa pagkain, lumiliit na produksyon ng pagkain at mga suliranin sa lupa. “Pinalala pa ito ng tumitinding mga kaso ng paglabag sa karapatang-tao, mula 40 noong 2017 tungong 81 kaso noong 2022 sa Negros Occidental,” anito.

Nakiisa din sa aktibidad ang mga kinatawan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Binigyang diin nito sa pagkilos ang malubhang epekto ng araw-gabing militarisasyon at operasyong kombat ng mga pwersang militar at pulis na nakaapekto sa pisikal at mental na kalusugan ng mga magsasaka.

AB: Martsa para sa Negros, isinagawa ng mga manggagawang pangkalusugan