Mataas ang disempleyo sa Pilipinas, taliwas sa datos ng rehimen

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Dinagsa ng puo-puong libong manggagawang walang trabaho ang mga “job fair” na binuksan ng ilang lokal na gubyerno bilang “handog” ng mga ito sa nagdaang Araw ng Paggawa. Sa job fair sa Eastern Visayas, meron diumanong inalok na halos 12,000 trabaho sa iba’t ibang sentro sa rehiyon. Sa Maynila at Quezon City, tig-9,000 namang trabaho ang inialok diumano sa mga dumayo sa mga ito. Sa Bulacan, mayroon diumanong mahigit 3,000. Tipikal sa mga “job fair” na ito, kakarampot lamang na mga manggagawa ang aktwal na iniempleyo ng mga negosyo sa mga pamilihang ito.

Mas mahalaga pa, napakaliit lamang ang bilang ng trabahong inialok sa mga job fair kung ikukumpara sa milyun-milyong Pilipinong naghahanap ng trabaho ngayong taon. Sa taya ng Ibon Foundation, umaabot sa 7.5 milyon o 13% ng mga Pilipinong manggagawa ang walang trabaho. Taliwas ito sa sinasabi ng reaksyunaryong estado na 1.8 milyon lamang ang walang hanapbuhay.

Sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority, nasa 3.5% lamang ang tantos ng disempleyo. Ito ay dahil hindi isinama ng ahensya ang 1.9 mga Pilipinong inilaglag sa labor force o binibilang na pwersa ng paggawa, at 3.8 milyong mga unpaid family worker o mga umaalalay sa mga tindahan at iba pang pinagkakakitaan ng pamilya o magkakamag-anak. Wala pa rito ang milyun-milyong kababaihang “maybahay” na dati nang hindi itinuturing na bahagi ng pwersa sa paggawa.

Sa pinaliit na estadistika ng estado, pinakamataas ang tantos ng disempleyo sa hanay ng mga kabataang manggagawa. Nasa 8.6%, o higit doble sa pangkalahatang tantos, ang tantos ng disempleyo sa kabataang manggagawang may edad 15-24. Wala pa rito ang mahigit kalahating milyon (573,000) kabataang inilaglag sa labor force noong Pebrero at mga unpaid family worker. Sa ilang mga pag-aaral, sinasabing 40% ng mga unpaid family worker ay mga tinedyer o nasa edad 15-19 taong gulang.

Ayon sa Ibon, napakababa ng bilang ng nalikhang trabaho ng rehimeng Marcos, malayo sa mismong mga target nito at sa taunang abereyds na nalilikhang mga trabaho sa nakaraang dekada.

Sa Labor and Employment Plan (LEP) 2023-2028 ng rehimen, target nitong lumikha ng mahigit 3 milyong trabaho sa loob ng anim na taon, o 500,000 kada taon. Pero mula Pebrero 2023 hanggang Pebrero 2024, 150,000 lamang ang nalikha nitong bagong trabaho, batay sa sariling estadistika ng estado. Wala pa itong 1/3 sa sinabing taunang target, puna ng Ibon. Dagdag pa nito, nasa 15% lamang din ito kumpara sa taunang abereyds sa netong nalilikhang mga trabaho na 1.1 milyon mula 2014-2023.

AB: Mataas ang disempleyo sa Pilipinas, taliwas sa datos ng rehimen