Mga akademiko, nagbabala laban sa di syentipikong mga sarbey

Nagbabala noong Pebrero 21 ang mga guro mula sa School of Statistics at Department of Communication Research ng Department of Mass Communications ng University of the Philippines laban sa tinawag nilang “malawakang pang-aabuso sa ginagamit na metodolohiya ng mga sarbey” ng ilang mga grupong na anila’y may sariling “tipo ng pananaliksik,” at nagpapalaganap ng mga ito sa social media.

Nananawagan ang mga gurong istatistisyan (mga eksperto sa estadistika) sa publiko na huwag basta-basta manilwala sa mga sarbey at maging mapag-alam sa mga pamamaraang ginamit para makuha ang mga resulta nito. Anila, ang mga sarbey na isinagawa sa pamamaraang “may bias” o kinikillingan ay magbubunga ng bias ng mga resulta.

Dagdag nila, sinasalamin ng mga sarbey ang mga pananaw, paniniwala, pakiramdam at upinyon base sa mga “kumakatawan sa population.” Gayunpaman, ang kalidad ng mga sarbey ay naapektuhan ng pamamaraan kung paano ito isinagawa, kung ang “sample” (bahagi na kumakatawan sa kabuuan) ay pumapabor sa isang parte ng populasyon at kung ang mga tanong ay sadyang ginawa para impluwensyahan ang mga sagot.

Ayon naman sa Department of Communication Research, mahalaga ang papel ng mga syentipikong sarbey dahil naglalahad ito ng “larawan o snapshot sa isang partikular na panahon ng isang partikular na populasyon.” Gayunpaman, ang kondukta ng pagsasarbey ay nangangailangan ng “sinsin (rigor) at disiplina” mula sa “pagbubuo ng konsepto hanggang sa pagpapatupad at pag-uulat” ng mga ito. Ang pagtitiyak na mataas ang integridad ng mga sarbey ay nagiging “isang kagyat na usapin kung ang mga ito ay ginagamit para ipalaganap ang pananaw na partisan o sumusuporta sa isang partido, tao o kawsa, laluna sa panahon ng eleksyon.”

“Kailangan bukas ang mga grupo na nagsasarbey kaugnay sa kanilang mga pamamaraan at disenyo at sa pagpapaliwanag sa kanilang mga resulta,” anito. “Bilang mga syentistang sosyal, nakikiisa kami sa UP School of Statistics sa kanilang pakikipaglaban para sa balido, makapagkakatiwalaan at etikal na pagsasagawa at pag-uulat ng mga sarbey.”

AB: Mga akademiko, nagbabala laban sa di syentipikong mga sarbey