Magulong eleksyon sa Hong Kong, binatikos ng mga migrante

,

Binatikos ng mga migrante sa Hong Kong ang “magulo” at “di organisadong” araw ng overseas voting para sa eleksyong 2022 na ginanap noong Abril 10 sa teritoryo. Sa ulat ng United Filipinos in Hong Kong (UNIFIL-MIGRANTE-HK), hindi nabigyan ng pagkakataong bumoto ang maraming Pilipino na dumagsa sa presinto dahil kulang na kulang ang mga vote-counting machine na inihanda ng konsulado. Sa araw na iyon lamang inianunsyo ng mga upisyal ng konsulado na 3,000 lamang ang papayagang bumoto gayong lampas na sa bilang na ito ang nasa presinto.

Nangangamba ang mga migrante na mawawalan sila ng boses dulot ng kawalang paghahanda at konsiderasyon ng mga upisyal ng mga upisyal ng gubyerno sa kanilang kalagayan.

Ayon kay Sheila Tebia-Bonifacio, pangalawang tagapangulo ng grupo, matagal na nilang sinasabi na magiging problema ito, lalupa’t mahigit sa 93,000 migrante ang rehistradong botante sa Hong Kong. “Ano pa nga ba ang inasahan nila, gayong lilimang vote-counting machine lang ang pinagagana?”

Sa nakaraang eleksyon, kalahati lamang sa mga botanteng migrante sa Hong Kong ang nakaboto, kahit pa 10 ang mga makinang inihanda ng konsulado.

“Kung hindi target ng konsulado na makaboto ang lahat ng mga rehistradong migrante, ang tanong ay bakit?” Aniya, maraming rason kung bakit hindi nakaboboto ang mga migranteng Pilipino. Kabilang dito ang mga restriksyon sa kanilang trabaho at layo ng presinto. Sadya pa ngang itinaon na Linggo ang araw ng botohan dahil ito lamang ang “day off” ng mga migrante. Sa gayon, tanong ng Unifil-HK, bakit sadya silang tinatanggalan ng boses sa gayong palyadong plano? Malaki ang pangamba ng mga migrante na papalpak ang eleksyon sa Hong Kong, lalupa’t binawasan nang 80% ang inilaan na gubyerno ng Pilipinas para rito.

“Paano magkakaroon ng tunay na demokratikong eleksyon kung ganun?” tanong nila.

Sa kaugnay na balita, inireklamo ng isang botanteng migrante sa Singapore na “pre-shaded” o may mga marka na ang ibinigay sa kanya na balota. Ayon sa kwento ng naturang botante, ipinawalambisa ng isang poll watcher ang kanyang balota matapos niya ito inireklamo. Kinumpirma ng embahada ng Pilipinas sa Singapore ang insidente.

AB: Magulong eleksyon sa Hong Kong, binatikos ng mga migrante