Mga artista, grupong pang-kultura, nagprotesta sa harap ng upisina ng NICA

,

Nagpiket kahapon ang mga artista at grupong pang-kultura sa harap ng pambansang upisina ng National Intelligence Coordinating Agency (NICA) sa Quezon City para kundenahin ang programang inilulunsad ng NICA at ng National Task Force-Elcac na tumatarget sa mga artista. Anila, gagamitin lamang ng ahensya ang programa para magpakalat ng disimpormasyon at paninira sa mga progresibong organisasyon.

Pinamunuan ang protesta ng grupong Sining Bugkos, isang alyansa ng iba’t ibang samahan ng mga manggagawang pangkultura sa Metro Manila.

Kinundena nila ang programang “Artists for Nation Building: Standing Up for the Future–A Vision of Peace and Justice” na inilunsad noong Agosto. Layunin umano ng naturang programa na “magkonsolida ng mga artista, filmmaker, direktor at iba pang indibidwal o organisasyon sa larangan ng industriya ng sining at kultura.”

“Hungkag at kabalintunaan ang sinasabing para sa kapayapaan at kalayaan ang layunin ng programa ng NTF-Elac at NICA na nakatuon sa pagpapalaganap ng malawakang disimpormasyon at red-tagging sa mga tunay at palabang artista ng bayan,” ayon kay Murray Tan, pangkalahatang kalihim ng Sining Bugkos.

Ginagamit ng administrasyong Marcos Jr ang sining at kultura upang pabanguhin ang pangalan nilang sadyang agnas, ayon sa grupo. Ito ay para gawing bulag at pipi ang taumbayan hinggil sa mga naging paglabag nila sa karapatang-tao noong panahon ng diktadura.

Kinastigo rin nila ang pelikulang ‘Maid in Malacañang’ na layong baluktutin ang katotohanan sa madugong rekord ng diktadurang US-Marcos. Pinaiigting ito ngayon laluna sa panahong nalalapit ang ika-50 anibersaryo ng proklamasyon ng batas militar.

Bago ang protestang inilunsad ng mga grupo, inilabas nila ang isang nagkakaisang pahayag na ‘Itakwil at labanan ang palabas ng administrasyong Marcos Jr. kasapakat ang NICA at NTF-ELCAC!’

Binanggit sa pahayag ang pagkundena sa planong pagkakaltas-badyet sa mga ahensya ng sining at kultura tulad ng National Commission for Culture and Arts (NCCA), National Historical Commission of the Philippines (NHCP), National Archives of the Philippines (NAP), at National Library of the Philippines (NLP) sa darating na 2023.

Pumirma sa naturang pahayag ang iba’t ibang mga organisasyong pangkultura at mga organisasyon ng mga estudyante sa Metro Manila.

“Kailanman ay hindi tayo magpapatinag. [S]a kabila ng mga atake at panunupil ay tumitindig at lumalaban [tayo] para ipagpatuloy ang laban sa pagsulong ng makabayan, makamasa, at siyentipikong kultura na siyang dapat pagyamanin at paunlarin…” pagwawakas ni Tan.

AB: Mga artista, grupong pang-kultura, nagprotesta sa harap ng upisina ng NICA