Mga bata at sanggol sa Gaza, nagsimula nang mamatay sa matinding gutom na dulot ng henosidyo ng US-Israel

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Matapos ang ilang buwang babala, nagsimula nang mamatay sa gutom ang mga bata sa Gaza dulot ng walang patid na pambobomba, pang-aatake at pagtanggi ng Israel na papasukin ang mga ayudang pagkain dito. Noong Marso 21, naitala ng Gaza Health Ministry ang tuluyang pagkamatay ng 27 bata sanhi ng malnutrisyon at dehydration. Ayon sa United Nations, malamang na mas mataas ang aktwal na bilang dahil marami sa mga batang malnourished ay di na nakaaabot sa natitirang mga ospital. Tiyak din ang ahensya na tataas pa ang bilang ng mga mamamatay sa Gaza hanggang di ititigil ang brutal na pang-aatake at pagkulong ng Israel sa mga Palestino. Pinamatindi ang gutom sa northern Gaza na okupado ngayon ng mga pwersang Israeli.

Isa sa mga namatay si Yazan Al-Kafarna, ang 10-taong gulang na batang may celebral palsy. Namatay siya sa isang ospital noong Marso 4 dahil sa kasalatan ng pagkain at kawalan ng kinakailangang gamot para sa kanyang kundisyon. Noong unang linggo ng Marso, ibinalita ng Emirati Hospital sa Rafah na 16 premature na sanggol sa loob ng limang linggo dulot ng malnutrisyon. Ilan pa sa mga batang namatay ay mga sanggol na kapapanganak lamang or ilang araw pa lamang ang edad. Ito ay dahil sa matinding malnutrisyon at dehydration ng kanilang mga ina. Halos lahat ng mga pasyenteng ipinapasok sa mga ospital ay malnuris.

Mabagal na kamatayan ang idinudulot ng gutom, at pinakabrutal ito sa mga sanggol, maliliit na bata at matatanda. Hindi nakagagawa ng gatas ang mga ina na lubha ring malnuris, at halos walang gatas na pumapasok sa Gaza dahil sa embargo ng mga pwersang Israel sa ayuda. May mga sanggol na pinapasipsip na lamang ng dates, bunga ng isang tipo ng puno ng palm, sa halip na gatas. May mga bata namang pinakakain ng damo ng kanilang mga magulang para mabuhay.

Laganap din ang pagtatae dahil sa kasalatan ng malinis na tubig, na nagreresulta sa matinding dehydration sa mga sanggol at bata. Ito ay dahil ang imprastruktura ng tubig sa Gaza ang isa sa mga unang winasak ng mga pwersa ng Israel.

Ayon sa World Heath Organization, 90% ng mga batang 5-pababa sa Gaza ay may isa o dalawang nakahahawang sakit, at 70% sa kanila ay dumanas ng pagtatae nang minsan sa loob ng dalawang linggo. Isa sa bawat dalawang sanggol ay malnuris, at pinakamalamang na malnuris rin ang mga sanggol na isisilang pa lamang sa darating na mga buwan.

Mahigit 13,000 bata na ang namatay sa Gaza mula Oktubre 2023. Ito na ang pinamataas na bilang ng mga batang namatay sa lahat ng mga armadong sigalot sa mundo sa nakaraang apat na taon.

AB: Mga bata at sanggol sa Gaza, nagsimula nang mamatay sa matinding gutom na dulot ng henosidyo ng US-Israel