Mga mag-aaral ng University of San Carlos, nagprotesta sa unang araw ng klase

Nagtipun-tipon sa isang kilos-protesta ang mga estudyante ng University of San Carlos (USC) sa harap ng kampus nito sa downtown sa Cebu City noong Agosto 21, unang araw ng klase sa pamantasan. Ipinahayag nila ang pagtutol sa napipintong 6.9% pagtataas ng matrikula, pagtutol sa mapanupil na dress code, pagtatanggal ng badyet sa pahayagang pangkampus, at karapatan sa awtonomya ng konseho ng mga mag-aaral.

Sa kabila ng panggigipit at pananakot ng mga pulis, itinuloy ng mga estudyante ang programa. Nakiisa sa pagkilos ang mga lider-estudyante ng Supreme Student Council ng USC, mga mamamahayag pangkampus ng Today’s Carolinian, STAND-USC, Anakbayan-USC, Gabriela Youth-USC at iba pang mga grupo.

“Sa pagpasok natin sa bagong taong akademiko, ang pagpuprotesta sa mga isyung patuloy na kinahaharap ng mga Carolinian…ay kinakailangan,” ayon sa Gabriela Youth-USC.

AB: Mga mag-aaral ng University of San Carlos, nagprotesta sa unang araw ng klase