Mga magsasaka at maralitang Negrosanon, nagpetisyong ipabuwag ang NTF-Elcac

, ,

Nagprotesta sa harap ng lokal na Commission on Human Rights sa Bacolod noong Disyembre 7 ang mga magsasaka at maralitang Negrosanon para igiit ang kagyat na pagbubuwag sa NTF-Elcac. Kasabay nito, naghain sila ng pormal na petisyon at nakipagdayalogo sa mga upisyal ng ahensya. Pinirmahan ng 1,500 magsasaka at maralita ang petisyon. Pinangunahan ang pagpetisyon ng Human Rights Advocates Negros (HRAN) at Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) Negros.

Iginiit din ng mga magsasaka at maralita na imbestigahan ng ahensya ang mga pagpatay ng militar at pulis sa isla, kabilang ang pinakahuling pagpatay sa magsasakang si Banny Tobalado sa Binalbagan noong Disyembre 6.

Alinsunod sa espesyal na ulat ng Ang Bayan, mayroong 345 kaso ng paglabag sa karapatang-tao sa isla ng Negros mula Disyembre 1, 2022 hanggang Disyembre 1 ngayong taon. Sa Negros Occidental, 35 ang ekstrahudisyal na pinatay ng mga pwersa ng estado, habang tatlo ang pinaslang ng mga ito sa Negros Oriental. Sa 11 dinesaparesido sa buong bansa, apat ang mula sa isla.

AB: Mga magsasaka at maralitang Negrosanon, nagpetisyong ipabuwag ang NTF-Elcac