Mga manggagawa sa 3 malaking kumpanya ng sasakyan sa US, nagwelga

,

Ikinasa ng mga manggagawa sa tatlong malaking kumpanya ng sasakya sa US ang kanilang welga noong Hwebes, Setyembre 14, bilang tugon sa tumatagal at posibilidad ng hindi pagkakasundo sa negosasyon para sa bagong collective bargaining agreement (CBA).

Nagwalk-out sa kanilang mga trabaho ang 13,000 manggagagawa ng General Motors, Ford at Stellantis (tinawag na Big 3) sa mga planta nito sa Michigan, Ohio, at Missouri bilang hudyat ng tinatawag nilang “stand up strike.” Itinuturing na “parsyal” sa ngayon ang welga, na unti-unting sasaklaw sa lahat ng 146,000 manggagagawa na nakapailalim sa unyong United Auto Workers depende sa takbo ng negosasyon para sa bagong CBA. Bumoto ang 97% ng mga manggagawa para ikasa ang welga noong nakaraang buwan.

“Binibigyan ng Stand Up Strike ang aming unyon ng kakayahan na paabutin sa buong bansa, at todong pagtigil sa trabaho ang welga kung kinakailangan,” paliwanag ng UAW. Tinitiyak nito na magpapatuloy ang mga negosasyon, at mananatili sa mga manggagawa ang opsyon para palawakin at patindihin pa ang welga kung magmamatigas ang Big 3 na tugunan ang kanilang makatarungang mga hinaing.

Kabilang sa iginigiit ng mga manggagawa ang dagdag-sahod, katiyakan sa trabaho, balanase sa trabaho-at-buhay (work-life balance), mas mahusay na retirement pay at pagbasura sa sistema ng mga andana ng sahod sa hanay ng mga manggagawa.

Ipinaglalaban din nilang ibalik bilang aytem sa CBA ang cost-of-living allowance o COLA, na unang ipinagtagumpay ng kanilang unyon noong dekada 1940 hanggang naging regular na aytem sa pakikipagtawaran sa iba pang mga unyon. Ayon sa unyon, noong 1976, 61% na ng mga unyonista sa buong US ay tumatamasa ng COLA. Pero dulot ng pambabarat ng mga kumpanya, bumagsak ang tumatamasa ng benepisyong ito sa 22% noong 1995. Sa Big 3 mismo, tinanggal ang probisyon para sa COLA noong 2009 nang tinamaan ng matinding resesyon ang industriya ng mga sasakyan. Hindi na ito ibinalik hanggang ngayon.

Pinansin ng mga manggagawa na habang tumatanggi ang mga kumpanya na itaas ang kanilang mga sahod, “nalulunod” naman sa bagong yaman ang pinakamatataas na upisyal ng Big 3. Noong 2022, sumahod ang chief executive officer (CEO) ng General Motors na si Mary Barra ng $29 milyon at ang CEO ng Stellantis nas si Carlo Tavares ng $23.5 milyon. Samantala, sumahod ang CEO ng Ford na si Jim Farley ng $55 milyon sa pagitan ng 2020 at 2022. Kung ikukumpara ang kanilang mga sahod sa ordinaryong manggagawa, mas malaki nang 365 beses ang sahod ni Tavares, 281 beses ang sahod ni Farley at 362 beses na mas malaki ang sahod ni Barra.

Samantala, wala pang 12% ang itinaas ng sahod ng ordinaryong mga manggagawa sa tatlong kumpanya mula 2007. Kung i-adjust ang kanilang sahod sa implasyon, mas mababa nang $9 ang tinatanggap nilang arawang sahod kumpara sa sahod nila noong 2008 o 15 taon sa nakaraan.

AB: Mga manggagawa sa 3 malaking kumpanya ng sasakyan sa US, nagwelga