Mga manggagawa sa SoKor, nagprotesta laban sa US

,

Libu-libong manggagawa ng South Korea at kanilang mga tagasuporta ang nagmartsa sa mga kalsada ng Seoul noong Agosto 13 upang iprotesta ang pagsasanay militar sa pagitan ng US at South Korea. Gaganapin ang naturang aktibidad sa Agosto 22 hanggang Setyembre 1, na ayon sa pahayag ng US ay siyang pinakamalaki sa nagdaang ilang taon.

Isinigaw ng mga lumahok sa rali ang mga panawagang “Wakasan ang alyansang US-South Korea” at “Hindi baseng militar ang lupang ito.” Ang kanilang mga plakard naman ay may mga panawagang “Tutulan ang pagsasanay sa gera, Tutulan ang US” at “Tutulan ang kooperasyong militar ng South Korea-US-Japan.”

Para sa mga manggagawa sa ilalim ng Korean Confederation of Trade Unions na nagsalita sa rali, “ang pagsasanay militar bilang paghahanda sa gera ay katumbas ng intensyong maglunsad ng gera.” Ilang araw bago ang rali sa Seoul, naglunsad sila ng mga aksyong protesta sa iba’t ibang kampo militar ng US sa bansa upang ipanawagan ang pagpapalayas sa mga sundalong Amerikano. Mayroong hindi bababa sa 15 base militar ang US sa South Korea kung saan nakaistasyon ang 28,500 sundalong Amerikano.

Ang pagsasanay militar na tinawag na Ulchi Freedom Shield (UFS) ay siyang pinakamalaki sa nakalipas na mga taon. Napaulat na kabahagi dito ang isang US aircraft carrier strike group at magsasagawa rin ng mga maniobra sa lupa. Puu-puong libong sundalong Amerikano rin ang napaulat na lalahok.

Ilang araw bago ang UFS, pinangunahan rin ng US ang isa pang pagsasanay kasama ang Japan at South Korea sa Hawaii. Malinaw sa US na ang mga ehersisyo ay nakatuon sa North Korea at sa umano’y banta ng huli sa seguridad sa rehiyon.

Pero para sa mga nagrali at mas nakararaming mamamayan ng South Korea, dahil sa pakikipag-alyansa ng kanilang gubyerno sa US ay lalong nagiging mahirap ang pag-iisa ng bansang Korea. Itinuturing din ang UFS na gumagatong sa tensyon sa pagitan ng dalawang Korea. Sa katunayan, bahagi ng UFS ang plano ng US na mag-istasyon ng mga armas nukleyar sa South Korea.

Noon namang Agosto 4, matapos ang kontrobersyal na pagbisita sa Taiwan, tumungo si US Rep. Nancy Pelosi sa Demilitarized Zone (DMZ) ng Korean Peninsula. Itinuturing ang DMZ bilang lugar kung saan pinakamataas ang tensyong militar sa pagitan ng dalawang Korea. Dahil dito, tinawag ng gubyerno ng North Korea si Pelosi bilang “pinakamasahol na tagasira ng pandaigdigang kapayapaan.”

AB: Mga manggagawa sa SoKor, nagprotesta laban sa US