Mga martir ng Tuy, pinarangalan ng BHB-Batangas

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Iginawad ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Batangas ang pinakamataas na pagkilala sa tatlong Pulang mandirigma nito na nabuwal sa labanan sa hangganan ng mga barangay ng Bolbok at Dao sa bayan Tuy, Batangas noong Hunyo 23. Napaslang ang tatlo sa labanan nito sa 59th IB.

“Sa ilalim ng bandilang Pula ng armadong pakikibaka, itaas natin ang ating mga kamao at isigaw natin nang buong pagmamalaki ang kabayanihan nina Gladys Cassandra Mendoza (Ka George), Jethro Royce Magtira (Ka Alex), at Jian Markus Tayco (Ka Reb),” pahayag ni Ka Gregorio Caraig, tagapagsalita ng yunit.

Anang yunit, ang tatlo ay mabubuting anak ng bayan na bagama’t hindi mga taal na Batangueño ay piniling iambag ang kanilang galing, talino at husay sa pagsusulong ng rebolusyon sa probinsya. “Dapat silang ipagmalaki ng masang Batangueño sampu ng magigiting na martir ng rebolusyon sa Batangas!” pahayag pa ni Ka Gregorio.

Ipinaabot naman ng yunit ang taos-pusong pakikiramay sa mga kaanak at pamilya ng mga martir. “Maraming salamat sa kanilang pagtanggap sa tinahak na landas ng kanilang butihing mga anak,” ayon kay Ka Gregorio.

Samantala, mahigpit na kinundena ng yunit ang pagpapabaya sa mga bangkay at naging walang-tigil na panggigipit ng 59th IB sa mga pamilya ng mga martir. Ayon sa ulat ng mga grupo sa karapatang-tao, hindi kaagad nakuha ng mga pamilya ang mga labi nina Ka Alex at Ka Reb dahil sa ginawang sadyang pag-antala ng PNP-Tuy at 59th IB, interogasyon at intimidasyon sa pamilyang Magtira at Tayco. Hinaras at tinakot din ng militar at pulis ang mga makataong grupong sumama at tumulong sa pamilya ng dalawa.

Sa labis na takot at panggigipit, hindi naiuwi ng pamilya ni Ka George ang kanyang labi. Sinikap na lamang ng mga grupo sa karapatang-tao na madala siya sa kanyang libingan at mabigyan ng parangal at pagdakila. Hindi pa nasapatan, pumapel pa ang 59th IB sa pagbubuhat sa kabaong ni Ka George bilang bahagi ng palabas nito at pagpapanggap na makatao.

Dagdag pa, tinatakot din at sapilitang pinalikas ng militar ang mamamayan ng mga barangay Bolbok, Acle at ang karatig na Dao sa Tuy para sa kanilang operasyong pagtugis sa hukbong bayan. Pinuwersa rin ng 59th IB na maglunsad ng gawa-gawang rali laban sa BHB.

“Makakaasa ang mamamayan sa BHB-Batangas na aabutin ng mahabang kamay ng rebolusyonaryong hustisya ang mga kapural sa pagkamatay ng mga mahal na kasama, at sa lahat ng kaapihang dinaranas ng mamamayang Batangueño!” pahayag ni Ka Gregorio.

Kabi-kabilang parangal at pagpupugay rin ang ipinaabot ng iba’t ibang mga organisasyon, kasama at aktibista sa mga namartir. Ibinahagi nila ang kanilang naging mga karanasan kasama ang mga namrtir nang sila’y mga aktibista pa, bago nagpasyang sumapi sa BHB.

AB: Mga martir ng Tuy, pinarangalan ng BHB-Batangas