Mga opensiba sa Northern Samar, salubong sa ika-53 na anibersaryo ng BHB

,

Sunud-sunod na mga taktikal na opensiba ang salubong ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Northern Samar para sa paparating na ika-53 na anibersaryo ng hukbong bayan sa Marso 29. Hindi bababa sa limang pasistang tropa ang natamong kaswalti ng mga armadong pwersa ng rehimeng Duterte.

Marso 25. Pinasabugan ng command-detonated explosive ng mga Pulang mandirigma ng BHB-Rodante Urtal Command ang mga pasistang tropang nag-ooperasyong sa Barangay Macarthur, Las Navas. Namatay ang tatlong tropa, kabilang si “Papay,” isang sagadsaring traydor na kabilang sa mga responsable sa pagdakip, tortyur at ekstrahudisyal na pagpaslang kay Bryan “Ka Tanel” Obin.

Marso 22. Hindi bababa sa isang sundalo ng 20th Infantry Battalion ang sugatan sa taktikal na opensiba ng BHB-RUC sa Barangay Nagoocan, Catubig bandang alas-3 ng hapon. Sa inisyal na ulat, inilipad sa helikopter ang kaswalti ng mga pasistang tropa. Agad namang nagpalipad ang Armed Forces of the Philippines (AFP) ng maingay na Hermes na drone malapit sa pinangyarihan ng opensiba upang habulin ang mga Pulang mandirigma at bulabugin ang masa.

Marso 5. Isang pasistang tropa ang namatay at nasugatan ang ilan pa nang paputukan ng mga Pulang mandirigma ng BHB-RUC ang mga nag-ooperasyong pasistang tropa sa lugar na sakop ng Barangay Trangue, Catarman bandang alas-7 ng umaga.

Marso 4. Pinaputukan ng BHB-RUC ang isang kampo ng 43rd IB sa Barangay Santander, Bobon bandang alas-7 ng gabi.

Matagumpay na nailunsad ang mga opensiba sa gitna ng ibayong pinatinding operasyong militar at pasistang terorismo sa iba’t ibang bahagi ng prubinsya at Eastern Visayas, upang subukang pigilan ang BHB at ang masa sa kanayunan na ipagdiwang ang anibersaryo ng hukbong bayan.

Matapos ang mga opensiba noong unang linggo ng Marso, tinambakan ng aabot sa siyam na trak ng pasistang tropa ang erya ng Catarman-Lope de Vega, at ng anim na trak ang erya ng Bobon-San Isidro kasama ang Tinambacan District at Oquendo District ng Calbayog City, Western Samar.

Naiulat din kamakailan ang serye ng walang awang ekstrahudisyal na pamamaslang sa mga rebolusyunaryong nagretiro na at pinili nang magpahinga sa serbisyo.

Patunay ang mga opensiba na nagpupunyagi ang BHB-RUC na ilunsad ang armadong pakikibaka, parusahan ang mga berdugong maton ng pasistang rehimen, at kamtin ang hustisya para sa mga biktima ng pasistang terorismo.

Sa nalalabing mga buwan ng termino ni Duterte, napipinto nang mabigo ang deklaradong dedlayn ng AFP at ng pasistang rehimen na tapusin ang rebolusyonaryong kilusan. (Larab)

AB: Mga opensiba sa Northern Samar, salubong sa ika-53 na anibersaryo ng BHB