Mga Pilipino, nagprotesta sa pagbisita ni Marcos sa Germany

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sinalubong ng protesta ng mga migranteng Pilipino ang pagbisita ni Ferdinand Marcos Jr sa Berlin noong Marso 13.

Pinangunahan ng ALPAS Pilipinas at Gabriela-Germany ang naturang protesta. Dinaluhan din ito ng mga alyadong organisasyon, tulad ng Solidarity International, ARARAT Armenian Collective, MLPD, German Filipino Friendship, Kurdish Women, Resbak, Philippine Buro at Interburo.

Ayon sa BAYAN-Europe, ang pagbisita ni Marcos Jr sa Germany at iba pang mga bansa sa Europe mula Marso 11-15 ay dapat gawing okasyon ng lahat ng mga migranteng Pilipino at mga tagapagtanggol ng karapatang-tao upang kundenahin ang brutal na rehimeng naghahasik ng masasahol na paglabag sa karapatang-tao at international humanitarian law (IHL).

“Hindi karapat-dapat na i-welkam si Marcos sa junket na ito, na ang pangunahing layunin ay pabanguhin ang umaalingasaw na imahe ni Marcos at kanyang pamilya sa internasyunal na komunidad,” ayon sa pahayag ng BAYAN-Europe.

Sa kasaysayan, ang mga kaisang organisasyon sa Germany ay kabilang sa mga pinakamasugid na tagasuporta ng kilusan laban sa pasistang diktadurang Marcos noong dekada ’70 at ’80.

Inaasahang seselyuhan ng pagbisita ni Marcos Jr sa Germany ang negosasyon para sa pagsuplay ng naturang bansa ng mga drone sa Pilipinas para diumano sa maritime security laban sa China. Igagawad ang ayudang militar sa gitna ng malulubhang paglabag ng rehimeng Marcos sa internasyunal na makataong batas at matinding militarisasyon at walang-habas na pambobomba sa kanayunan.

Nanawagan din ang mga nagprotesta sa European Union na tigilan ang pagsuporta sa rehimeng Marcos Jr sa pamamagitan ng pagtigil sa pagbibigay ng ayudang militar. Ang Germany at EU ay kapwa nakapirma sa Arms Trade Treaty (ATT) na nagsusuplay ng ayudang militar, mga armas at iba pang gamit-militar sa Pilipinas.

Matatandaang sa panahon ng rehimeng Duterte, mariing kinundena ng EU ang gera kontra-droga at mga paglabag sa karapatang-tao. Noong Pebrero 2022, naglabas ng resolusyon ang EU Parliament na nagbantang bawiin ang GSP+ at iba pang insentiba ng Pilipinas, tulad ng benepisyong zero tariff (walang patong na buwis) ng mga kalakal mula sa EU, kung hindi ititigil ng rehimeng Duterte ang mga paglabag. Ang Germany ang pinakamalaking partner ng Pilipinas sa kalakal sa Europe.

AB: Mga Pilipino, nagprotesta sa pagbisita ni Marcos sa Germany