Mga Pilipino sa Japan, naprotesta sa pagbisita ni Marcos Jr sa bansa

,

‘MARCOS DOROBO!’ o ‘Marcos magnanakaw!’ ang sigaw ng mga migranteng Pilipino sa isang protesta sa Tokyo Nihombashi Tower sa Tokyo City, Japan ngayong araw kasabay ng pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr sa mga Pilipino sa bansa. Si Marcos Jr ay nasa Japan muala Pebrero 8 hanggang 12.

Binatikos ng mga migrante si Marcos Jr at kanyang pamilya sa kanilang nakaw na yaman at mga kasalanan sa bayan. Dagdag pa dito, kinundena nila ang pagiging pasista, palpak, at pahirap niya sa sambayanang Pilipino.

“Nakikiisa ang Migrante-Japan sa iba’t ibang organisasyong Pilipino sa Japan para mahigpit na labanan ang mga kasinungalingan at panlilinlang ni Marcos Jr,” ayon kay Roger Raymundo, tagapagsalita ng grupo.

Sa pahayag ni Raymundo, sinabi niyang nagpunta si Marcos Jr at kalihim ng Department of Migrant Workers (DMW) na si Susan Ople sa bansa para “murang ibenta ang lakas-paggawang Pilipino sa mga negosyanteng Japanese.”

Pinakikita lang umano nito na ang prayoridad ng bansa ay para lang makahuthot ng remitans sa mga migrante nang walang sapat na proteksyon at maayos na kalagayan sa paggawa sa mga migrante.

Ayon sa Migrante-Japan, tumaas ang bilang ng mga naitalang kaso ng hindi maayos na pakikitungo sa mga migranteng Pilipino sa Japan noong 2021. “Liban pa, ilandaang Pilipino ang kumakaharap sa ligal na mga kaso at nakakulong sa mga pasilidad sa pagkukulong sa mga migrante o idine-deport na kailangan ng ligal na tulong mula sa gubyerno ng Pilipino,” ayon kay Raymundo.

Liban dito, ipinanawagan nilang ibasura ang mga hindi patas at pahirap na mga patakaran sa kanilang mga migrante tulad ng sapilitang paniningil ng mga bayarin at kontribusyon. Kabilang umano dito ang binansagan nilang ‘PhilHealth Scam.’ Anila, hindi sila mga gatasan para huthutan ng dagdag na singilin at bayarin.

Maluhong byahe

Ika-9 na bansa na ang Japan sa mga “binisita” ni Marcos Jr sa loob ng 8 buwan, kasama ang 150 mga upisyal at negosyante.

“Naglustay ng ilandaang milyong piso ang mga byaheng ito mula sa kaban ng bayan,” pahayag ni Raymundo. Pero anila, tulad sa ibang byahe, wala siyang iuuwi kundi mga pangakong puhunan at dagdag na utang.

Aniya, kasa-kasama pa dito ang maraming “sabit” at personahe na ginagastusan din ng pera ng bayan.

AB: Mga Pilipino sa Japan, naprotesta sa pagbisita ni Marcos Jr sa bansa