Mga upisyal ng US sa ekonomya at militar, dumagsa sa bansa para itulak ang Indo-Pacific Security Strategy

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Magkasabay na dumating sa Pilipinas ngayong Marso ang matataas na upisyal sa ekonomya at militar ng US para itulak ang Indo-Pacific Security Strategy, ang estratehiyang binalangkas para sa pakikipaggirian nito sa China. Layunin ng estratehiyang ito na limitahan ang pagpapalawak ng impluwensya ng China sa ekonomya, pulitika at militar ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng US ng imperyalistang hegemonya sa buong Asia.

Pinangunahan Gina Raimondo, kalihim ng kagawaran sa komersyo ng US, ang delegasyon ng Presidential Trade and Investment Mission na ipinadala ng estado ng US para ilako ang Indo-Pacific Economic Framework, isang “susing” bahagi ng Indo-Pacific Security Strategy. Ipinagmalaki ang misyon ng US bilang “kauna-unahan” sa kasaysayan ng dalawang bansa, sa kabila nang katotohanang mahigit isang siglo nang dinadambong ng mga kumpanyang Amerikano ang mga rekurso ng Pilipinas, at sa aktwal ay nakakubabaw ito sa lokal na ekonomya.

Kasama sa delegasyon na ito ang 22 pinuno ng malalaking kumpanyang Amerikano na kumakatawan sa mga interes ng US sa “renewable” at nukleyar na enerhiya, serbisyong digital, serbisyong pampinansya, logistics at transportasyon, imprastruktura, pamumuhunan at iba pa. Sa kabila ng laki at lawak ng mga operasyon ng mga kumpanyang “bumisita” at pamamalimos ng mga upisyal ng rehimeng Marcos para sa dayuhang puhunan, nangako ang delegasyon na magpopondo ng mga proyekto at programa nang hanggang $1 bilyon lamang. Nagtagal ang delegasyon sa bansa mula Marso 11 hanggang Marso 14.

Halos kasabay ni Raimondo, dumating din sa Pilipinas noong Marso 10-14, si Adm. John C. Aquilino, kumander ng U.S. Indo-Pacific Command, para pulungin sina Ferdinand Marcos, DND Sec. Gilbert Teodoro at ang hepe ng AFP na si Gen. Romeo Brawner Jr, kasama ang iba pang matataas na upisyal ng AFP. Tinakalay nila ang mga paghahanda para sa Balikatan 2024, na ipinagmamalaking magiging “pinakamalaki” sa kasaysayan nito, at iba pang mga wargames. Lalahukan ang wargames, na dati’y bilateral o dalawang panig lamang, ng mga pwersa ng ibang mga bansang alyado ng US.

Sa darating na Marso 18, ang kalihim ng US State Department na si Anthony Blinken naman ang darating sa Pilipinas para pulungin si Marcos at kanyang mga upisyal. Nakatakda ding pulungin ni Blinken sa bansa ang foreign minister ng Japan na si Yoko Kamikawa. Isa ang Japan sa kalahok sa Balikatan 2024.

AB: Mga upisyal ng US sa ekonomya at militar, dumagsa sa bansa para itulak ang Indo-Pacific Security Strategy