Organisador ng mga tsuper at opereytor sa Davao City, sinisindak ng militar

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng Transmision-Piston, grupo ng mga tsuper at opereytor sa Southern Mindanao, ang pananakot at panggigipit ng mga pwersa ng estado laban sa isa sa mga organisador nito noong nakaraang linggo. Sa ulat ng grupo, isang nagngangalang Danilo Amit at tatlo pang indibidwal na nagpakilalang mga ahente ng 10th ID ang nagpunta sa bahay ng organisador nitong si Ricardo Baron, 71, sa Agdao, Davao City noong Mayo 9. Dalawang oras siyang “kinausap” ng mga ahente ng estado.

Ayon sa grupo, pinilit ni Amit si Baron na “sumuko” at sinabing nakalista ang pangalan niya sa isang “masterlist” ng militar. Kasama niya ang iba pang mga kilalang lider-manggagawa sa rehiyon sa masterlist na ito. Ipinailalim din siya sa interogasyon kaugnay ng kanyang mga kasalukuyang aktibidad at inalam ang bahay at tinutuluyan ng mga kapwa kasapi ng Transmision-Piston at mga lider ng Kilusang Mayo Uno-Southern Mindanao. Kinuhanan pa siya ng litrato ng mga ahente.

Ayon sa Transmision-Piston, nag-organisa at nagkoordina si Baron ng mga kampanya laban sa kontra-mahirap na Davao Bus Project na magreresulta sa pag-phaseout ng mga public utility jeepney (PUV) sa syudad.

Naniniwala ang grupo na ang panggigipit at pagpapatahimik na ito ng 10th ID ay kadugtong ng kontra-insurhensyang kampanya ng National Task Force-Elcac na tumutugis sa mga lider-masa, mga kritiko at nagsasalita laban sa gubyerno.

Nangangamba ang grupo para sa kaligtasan ni Baron at iba pang mga kasapi nito, laluna sa naging kaso ng pagdukot ng 48th IB sa organisador ng manggagawa na si William Lariosa noong Abril 10 sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon. Bago dukutin, matagal na pinag-initan ng militar si Lariosa at kanyang pamilya.

AB: Organisador ng mga tsuper at opereytor sa Davao City, sinisindak ng militar