Archive of Transportation Sector

Gasoline price increase for 4 straight weeks burden drivers
July 11, 2024

Jeepney drivers and operators who are members of the Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) denounced another increase in fuel prices on July 9 for the fourth consecutive week. Gasoline increased by ₱1.25-₱1.50, diesel by ₱0.40-₱0.60 and kerosene by ₱0.60-₱0.80. This year, the net price increase of petroleum products has reached […]

Pagtataas ng presyo ng gasolina sa ika-4 na linggo, pasakit sa tsuper
July 11, 2024

Binatikos ng mga tsuper at opereytor ng dyip na kasapi ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) ang muling pagtaas ng presyo ng gasolina noong Hulyo 9 sa ika-apat na sunud-sunod na linggo. Tumaas nang ₱1.25-₱1.50 ang gasolina, ₱0.40-₱0.60 sa diesel at ₱0.60-₱0.80 sa kerosene. Ngayong taon, umabot na sa ₱9.25 […]

Iloilo government to build BRT system that will kill traditional jeepneys
June 19, 2024

Iloilo City mayor Jerry Treñas announced this June 19 that his government is “studying” the “unsolicited proposal” of First Balfour Inc for the funding and operation of the bus-rapid transit (BRT) system in the city. This follows the city’s implementation of the forced franchise consolidation of traditional jeepneys, which killed the livelihood of small drivers […]

Sistemang BRT na papatay sa tradisyunal na mga dyip, nakatakdang ilatag sa Iloilo
June 19, 2024

Inianunsyo ngayong Hunyo 19 ng meyor ng Iloilo City na si Jerry Treñas na “pinag-aaralan” na ng kanyang gubyerno ang “unsolicited proposal” ng First Balfour Inc para sa pagpopondo at operasyon ng sistemang bus-rapid transit (BRT) sa syudad. Kasunod ito ng pagpatupad sa syudad ng pwersahang konsolidasyon ng prangkisa ng mga tradisyunal na dyip, na […]

Drivers and operators condemn LTFRB again for apprehending unconsolidated jeepneys
June 10, 2024

Jeep drivers and operators launched another protest today, June 10, to counter the Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) and Land Transportation Office (LTO) threat to intensify the apprehension of jeepneys that refused to be forced into consolidation. The protests were held in Metro Manila and Iloilo City. Hundreds of Manibela (Samahang Manibela Mananakay […]

Panghuhuli ng LTFRB sa mga hindi nagkonsolidang dyip, muling binatikos
June 10, 2024

Muling nagprotesta ang mga drayber at opereytor ng dyip ngayong araw, Hunyo 10, kasabay ng pagbabanta ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Land Transportation Office (LTO) na paiigtingin nito ang panghuhuli sa bumibyaheng mga dyip na hindi pumaloob sa sapilitang konsolidasyon. Nagkaroon ng mga protesta sa Metro Manila at Iloilo City. Nagmartsa […]

Piston celebrates 43rd anniversary with protest
June 08, 2024

Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) members marched down Recto Avenue to Malacañang on June 7 to celebrate the federation’s 43rd anniversary. They demanded that the Marcos regime to scrap the PUV Modernization Program (PUVMP) which is killing their livelihood. “The only thing we survive on at the moment is the […]

Piston, ipinagdiwang ang ika-43 anibersaryo sa pamamagitan ng protesta
June 08, 2024

Nagmartsa sa Recto Avenue patungong Malacañang noong Hunyo 7 ang mga myembro ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) bilang pagdiriwang sa ika-43 anibersaryo ng pederasyon. Iginiit nila sa rehimeng Marcos na ibasura ang PUV Modernization Program (PUVMP) na pumapatay sa kanilang kabuhayan. “Ang tanging ikinabubuhay natin sa kasalukuyan ay ang […]

Drivers partially push back new anti-driver policy on jeepney route in Iloilo City
June 07, 2024

Jeepney drivers’ one-day transport strike in “first towns” around Iloilo City on June 3 pushed the Iloilo local provincial government to respond to some of their calls. They were able to increase the number of jeepneys allowed to travel within city limits from 25% to 40% at all times. The number of jeepneys allowed to […]

Anti-drayber na bagong patakaran sa ruta ng dyip sa Iloilo City, bahagyang napaatras
June 07, 2024

Natulak ng isang araw na tigil-pasada ng mga drayber sa tinatawag na “first town” o mga bayan sa paligid ng Iloilo City noong Hunyo 3 ang lokal na gubyerno ng prubinsya ng Iloilo na tugunan ang ilan sa kanilang mga panawagan. Naigiit nila ang pagtataas mula sa 25% tungong 40% ng mga dyip na papayagang […]