Pag-upo ni Marcos Jr bilang kalihim sa agrikultura, insulto sa magsasaka

,

Gutom ang aabutin ng masang Pilipino sa pag-upo ni Ferdinand Marcos Jr bilang kalihim ng Department of Agriculture, ayon sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas sa kanilang pahayag noong Hunyo 20.

“Itinatakwil namin si Ferdinand Bongbong Marcos Jr bilang kalihim ng agrikultura,” ayon sa grupo. Tanong ng mga magsasaka, bakit siya pa ang temporaryong uupo sa ahensya para harapin ang nagtatagal na krisis sa agrikultura. “Wala na ba talagang iba?”

Nakikita ng grupo ang hakbang bilang palatandaan ng pagiging hayok ni Marcos Jr sa kapangyarihan. Ang ahensya ay lagakan ng mga dayuhang utang at puhunan ng World Bank at ibang institusyong pinansyal, anila. Hawak din nito ang mga kontrata sa importasyon at ismagling ng mga produktong agrikultural na nagkakahalaga ng bilyun-bilyon. “May pera sa ahensya, hindi nga lang para sa magsasaka.”

Anu’t anuman, walang kakayahan si Marcos Jr para harapin ang napipintong krisis sa pagkain, ayon sa grupo. Ni wala siyang rekord ng pagpasa ng batas na may pakinabang sa sektor ng agrikultura noong mambabatas pa siya. Ang tanging nasasambit niya ay ang kunwa’y mga tagumpay ng kanyang ama sa agrikultura. “Walang ginintuang panahon sa agrikultura sa ilalim ni Marcos Sr — golden kuhol lang ang meron!” pagkutya ng mga magsasaka.

“Malaking insulto sa mga magsasaka na mismong si Marcos Jr. ang DA sec,” ayon naman sa grupo ng mga magsasakang kababaihan na Amihan. “Papatayin talaga sa gutom ang mga magsasakang Pilipino.”

Anang grupo, hangga’t liberalisado ang agrikultura at nakaasa ang bansa sa importasyon, hindi magkakaroon ng seguridad sa pagkain ang bansa. Hindi si Marcos ang sagot sa mga problemang ito kundi ang pagbabasura sa lahat ng programa at batas kagaya ng Rice Liberalization Law.

“Hindi dapat kalimutan ng mamamayang Pilipino ang Masagana 99 sa ilalim ni Marcos Sr na naging napakalaking kapalpakan at nagbangkarote sa mga magsasaka at nagpalayas sa kanila sa kanilang mga lupa,” ayon sa grupo.

Samantala, tinawag ng KMP na isang “malupit na pangyayari sa kasaysaysan” na ang nabawi nang pondong coco levy funds na dinambong ni Marcos Sr at mga kroni ng kanilang pamilya ay muli na namang mapasasakamay sa isang Marcos.

Noong Hunyo 2, imbes na ipaubaya sa mga organisasyong magniniyog at benepisyaryo, iniutos ni Rodrigo Duterte ang pagtatatag ng Coconut Farmers and Industry Development Plan (CFIDP) para makopo ng estado ang naturang pondo. Nang iupo ni Marcos Jr ang sarili bilang pansamantalang kalihim ng DA, nagkaroon siya sa akses sa pondo.

Umaabot sa ₱75 bilyon ang pondong coco levy habang ang mga ari-arian at mga kumpanyang binili gamit nito ay nagkakahalaga na ng ₱111.3 bilyon. Ang buong halaga na ito (₱186 bilyon) ay muli nang makokontrol ng pamilyang Marcos.

AB: Pag-upo ni Marcos Jr bilang kalihim sa agrikultura, insulto sa magsasaka