Pagharap ni Marcos sa parlamento ng Australia, binatikos

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi nakaligtas si Ferdinand Marcos Jr sa mga protesta at pagbatikos ng mga Pilipino, Pilipino-Australian at mga Australian sa pagharap niya sa Australian Parliament ngayong araw, Pebrero 29. Sa loob ng parlamento, nagtaas ng plakard na may panawagang “Stop the human rights abuses” o “Itigil ang mga pag-abuso sa karapatang-tao” si Australian Senator Janet Rice habang nagtatalumpati si Marcos sa bulwagan nito sa Capital Hill sa Canberra, Australia. Naglunsad din ng protesta ang mga grupong Pilipino at Australian sa labas ng bulwagan.

Pahayag ni Senator Rice, “Tumitindi ang korapsyon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. Nanatiling nakakulong ang daan-daang mga bilanggong pulitikal at kinakasangkapan ang mga ‘anti-teroristang’ batas bilang ligal na tabing sa ektra-hudisyal na mga pagpaslang.” Ito umano ang dahilan kung bakit naninindigan siyang hindi dapat pinahintulutan si Marcos na magtalumpati sa parlamento. Matapos ang kanyang protesta, sapilitan siyang pinalabas ng parlamento ng mga kapwa mambabatas. Nakilahok siya sa protesta sa labas ng parlamento kasunod nito.

Pinasalamatan ni Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng Karapatan, ang aksyong protesta ni Senator Rice. Ipinaabot din ni Palabay ang pasasalamat sa pakikiisa ng iba pang Australian na senador mula sa partidong Greens sa mamamayang Pilipino.

“Ang nagpapatuloy na mga paglabag sa karapatang-tao at internasyunal na makataong batas sa ilalim ni Marcos, ang umiiral na kultura ng impunity at ang kasaysayan ng pandarambong at paglabag sa karapatan ng pamilyang Marcos noong panahon ng diktadura ay naghuhumiyaw na mga rason kung bakit dapat tuligsain ng mamamayang Australian ang rehimeng ito,” ayon kay Palabay.

Pinamunuan ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan)-Australia ang protesta ng mga grupo sa labas ng parlamento. Nagmula pa sa Melbourne, Sydney, at Queensland ang mga nakiisa sa protesta para ipahayag ang kanilang pagkundena sa rehimeng Marcos.

Dagdag pa sa madugong rekord sa karapatang-tao ng rehimen, kinundena rin ng mga grupo ang isinusulong na charter change nito. Ayon kay Alexia Fuentes, pangkalahatang kalihim ng Bayan-Australia at tagapangulo ng Anakbayan-Melbourne, tuluyang ibubuyangyang ng chacha ang Pilipinas sa dayuhang pag-aari at pandarambong.

Pagkatapos ng pagkilos sa Capital Hill, nagmartsa ang mga raliyista tungo sa embahada ng US at nagsagawa ng maiksing programa. Kinundena nila ang imperyalistang interbensyunismo ng US at ang militarisasyon nito sa Asia-Pacific na nagsasapanganib sa Pilipinas. Ipinanawagan din nila ang pagbasura sa AUKUS, ang alyansang militar ng US, United Kingdom at Australia.

Nagkaroon din ng katulad na mga pagkilos sa Melbourne, Sydney, at Perth. Pumunta si Marcos sa bansa para sa upisyal na pagbisita dito at bumalik din Pilipinas sa parehong araw. Nakatakdang bumalik ulit si Marcos sa Australia sa susunod na linggo para sa ASEAN Summit.

AB: Pagharap ni Marcos sa parlamento ng Australia, binatikos