Paglago ng GDP, di palatandaan ng pag-unlad ng kalagayan ng mamamayan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinutya ng Ibon Foundation ang ipinagmamalaki ng rehimeng Marcos na tantos ng paglago ng gross domestic product o GDP na 5.7% para sa unang kwarto ng 2024. Hindi ito palatandaan ng pag-unlad ng kalagayan ng mamamayan dahil wala itong nalilikhang bagong mga trabaho, ayon sa grupo. Ipinagmamayabang ng mga upisyal sa ekonomya ng rehimen ang “paglago” ng GDP bilang “pinakamabilis sa rehiyon” at “mapagkukunan ng optimismo at maaring ipagmalaki.”

Ang totoo, mas mababa ang GDP na ito kumpara sa nakaraang mga taon. Katunayan, bumabalik na ito sa dating pababang padron bago tumama ang pandemyang Covid-19, ayon sa Ibon. Mas mababa ang kasalukuyang tantos ng GDP kumpara sa 2022 na 8.1%, gayundin sa unang kwarto ng 2023 na 6.4%. Mas malala, kasabay ng paglago nitong taon ang pagliit ng empleyo, kumpara sa mga huling kwarto ng 2023 at 2022.

Ayon sa Ibon Foundation, bumagsak nang 1.3 milyon ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho mula sa huling kwarto ng 2023. Wala pa rito ang malaking bahagi o 40% na hayagang nagtatrabaho sa impormal na ekonomya, at dagdag na 16-18 milyong manggagawa na nasa di regulated na mga impormal na establisimyento.

“Nakaugat ang mabagal na paglago ng ekonomya at paglikha ng mga trabaho sa mahihinang pundasyon ng ekonomya,” ayon sa Ibon. Nasa pinakamahina sa nakaraang 75 taon ang lokal na sektor ng pagmamanupaktura sa pagpasok ng taon, at pinakamaliit naman ang bahagi ng agrikultura sa GDP sa parehong panahon, anito. Kumitid kahit ang sektor ng serbisyo, na bumubuo ng pinakamalaking bahagi sa empleyo ng bansa.

“Isa itong palatandaan na hindi sustenable ang sobrang pagsalig ng ekonomya sa (sektor ng) serbisyo,” ayon sa Ibon.

Maari ring silipin ang paghina ng paglago ng ekonomya sa mahinang paggasta ng mga pamilyang Pilipino dahil sa pagsirit ng mga presyo at nakapako nilang sahod at kita, anito. Mula sa 6.4% na household final consumption expenditure (HFCE) noong unang kwarto ng 2023, nasa 4.5% lamang ito sa unang kwarto ng 2024.

“Malinaw na hindi na makaagapay ang mababang kita ng mga pamilyang Pilipino sa mataas na gastos sa pamumuhay,” anito. Sa abereyds, nasa ₱441 lamang ang arawang minimum na sahod sa bansa, o 1/3 sa abereyds ng nakabubuhay na sahod na ₱1,208 para sa isang lima-kataong pamilya, ayon sa grupo.

AB: Paglago ng GDP, di palatandaan ng pag-unlad ng kalagayan ng mamamayan