“Pagpapasurender” ng mga sibilyan sa La Union, ipinatitigil

Nananawagan ang La Union Peace and Justice Advocates o LUPJA noong Disyembre 4 na itigil na ng militar at pulis ang pwersahang “pagpapasurender” sa mga myembro ng mga organisasyong masa sa La Union.

“Sa utos ng nakamumuhing NTF-Elcac, nasagawa ang kasinsamang mga yunit ng PNP at militar sa Naguilan ng mga operasyon para pilitin ang mga myembro at upisyal ng San Antonio Chapter ng Timpuyog dagiti Marigrigat nga Umili iti Naguilian (TIMUN) at ng San Nicolas West, Agoo chapter ng Timek ken Namnamma dagiti Babassit a Mangngalap iti La Union (TIMEK-La Union) na “sumurender” at iatras ang suporta sa kanilang sariling mga organisasyon.

Isiniwalat ng grupo na noong Nobyembre 26, umaktong alipures ng PNP Naguilan ang kapitan ng baranay na si Christian Nisperos nang sabihan niya si Jenevie Calica, bise-presidente ng TIMUN na isumite sa kanya ang lahat ng mga pangalan ng myembro ng organisasyon bago sila “ipasurender” sa istasyon ng mga pulis.

Ganito rin ang nangyari sa Agoo, kung saan pwersahang pinapirma ng mga pulis at sundalo si Manang Eudora Domondon, isang myembro ng TIMEK La Union, sa isang dokumento na nakasaad na “iniaatras” niya ang kanyang suporta sa kanyang organisasyon.

“Ang mga indibidwal na ito ay hindi lumalabag sa batas,” pahayag ng LUPJA. “Sa halip, ang mga ‘nagtataguyod ng batas’ pa ang lumalabag sa batas.”

Lubos na kinundena ng LUPJA ang mga hakbang na ito na lantarang labag sa mga karapatan ng mamamayan.

AB: "Pagpapasurender" ng mga sibilyan sa La Union, ipinatitigil