"Pagpapasurender" ng NTF-Elcac sa mga bata, binatikos

Lubhang ikinaalarma ng Children’s Rehabilitation Center ang paggamit ng NTF-Elcac sa mga kabataan at mga bata sa kampanya kontra-insurhensya nito. Napabalita na naglunsad ng aktibidad ang lokal na gubyerno ng Caloocan City, pulis at ibang ahensya ng gubyerno sa New Caloocan Hall noong Setyembre 21.

Sa aktibidad na ito, ipinarada ang 150 bata at kabataan bilang “left-leaning” na organisasyon na mga “sumurender” at gustong “magsisi” at “magbalik-loob” sa gubyerno. Binigyan sila ng tig-isang sakong bigas kapalit ng kanilang paglahok.

“Nakaaalarma kung paano ginagamit ng gubyerno, sa pamamagitan ng NTF-Elcac, sa suporta ng lokal na gubyerno ng Caloocan, ang mga bata at kabataan sa isang aktibidad ng pangrered-tag at pekeng pagbabalita,” ayon sa pahayag ng CRC noong Nobyembre 2. Binweltahan nito ang mga administrasyong Duterte at Marcos na sa matagal na panahon ay nambibintang sa mga organisasyon na ‘nang-be-brainwash’ (nambibilog ng ulo) ng kabataan at mga bata para sa sariling interes.”

Panawagan ng CRC na itigil na ang pamumwersa sa mga sibilyan, kabilang ang mga bata, sa kampanya kontra-insurhensya nito. Labag ito sa mga karapatan ng bata, ayon sa grupo.

“Naninindigan ang CRC sa prinsipyo na dapat bigyang-laya ang mga bata sa kanilang mga pananaw, opinyon at nararamdaman, at maging responsable sa mga desisyon na may epekto sa kanilang mga buhay.”

Ang paggamit sa kabataan at mga bata sa gera kontra-insurhensya ay labag din sa mga alintuntunin ng digma.

AB: "Pagpapasurender" ng NTF-Elcac sa mga bata, binatikos