Pagpatay sa isang prosekyutor sa Davao del Sur, kinundena ng mga abugado

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinundena ng National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) ang pagpaslang kay Prosecutor Eleanor Dela Peña sa Barangay Aplaya, Digos City, Davao del Sur noong Hunyo 10. Anang grupo, ang pagpatay sa mga abugado ay lumilikha ng takot at intimidasyon sa kanilang propesyon.

Si Dela Peña ang ika-apat na abugadong pinaslang sa ilalim ng rehimeng Marcos. Simula Hulyo 2022, naitala ng NUPL ang 43 insidente ng pag-atake sa mga abugado, kabilang na ang anim na kaso ng tangkang pagpatay.

Kilala si Dela Peña ng mga kapwa abugado sa rehiyon ng Davao bilang isang tapat na lingkod bayan at mapagmahal na ina sa kanyang apat na anak. Nagsilbi siyang Assistant Provincial Prosecutor sa Davao Occidental at dating pangulo ng Integrated Bar of the Philippines-Davao City.

“Sa panahong hindi napananagot ang mga sangkot sa pagpatay, ang banta ng karahasan ay nakasisira sa loob ng mga abugado na tumangan ng ilang propesyunal na tungkulin at sumasagka sa kanilang kakayahan na mahusay na ipatupad ang kanilang trabaho,” ayon pa sa NUPL.

Anila, labis na nakagagalit na hanggang salita lamang ang pagpapatigil o pagsawata sa mga pag-atake laban sa ligal na propesyon. Gayunman, nanindigan ang NUPL na sa kabila ng kinahaharap na mga banta sa kanilang buhay at propesyon ay “hindi sila mabubuhay sa takot at maggigiit na tiyakin ang kanilang kaligtasan at seguridad.” Kinakailangan ito dahil mahalaga ang kanilang tungkulin sa pagpapanatili ng rule of law at pagtatguyod sa katarungan, anila.

Giit nila sa awtoridad na mabilis at masinsing imbestigahan at kasuhan ang sangkot sa pagpatay kay Prosecutor Dela Peña.

AB: Pagpatay sa isang prosekyutor sa Davao del Sur, kinundena ng mga abugado