Pagsisante sa rider ng Grab na nagprotesta, binatikos

Binatikos ng mga grupong manggagawa ang pagsisante ng kumpanyang Grab sa isa sa mga rider nito na lumahok sa protesta sa Cebu noong Nobyembre 10. Ipinaabot sa pamamagitan ng sulat kay Miguel Mercado ng Grab Cyclist United na banned na siya o hindi na makatatrabaho sa kumpanya dahil sa paglahok niya sa protesta. Idinagdag pa ng kumpanya na “nagkasala” si Mercado dahil nag-“post” siya ng mensahe para engganyuhin ang iba pang tulad niya na magprotesta.

“Daig pa ng polisiyang Grab ang deklarasyon ng martial law!” pagkundena ng Kapatiran sa Dalawang Gulong (Kagulong) sa isang pahayag noong Nobyember 16 kaugnay sa pagsisante. “Wala itong respeto sa karapatan ng mga rider na magpahayag ng hinaing at magtipon-tipon.” Ang Kagulong ang namuno sa isinagawang Unity Ride and Protest na nilahukan ng nabanggit na drayber.

Nakalagay sa “code of conduct” ng kumpanya na papatawan ng “permanent banning” ang sinumang lalahok sa “demonstrasyon laban sa Grab o sa gubyerno, sa mga raling pulitikal habang nagpapakilala bilang isang taga-deliber ng Grab, ma-online man o labas nito…”

Isinagawa ng may 100 tagadeliber ang protesta para ipahayag ang kanilang hinaing sa hindi patas na fare matrix (hatian sa bayad-serbisyo sa pagitan nila at ng kumpanya), para igiit na ibalik ang mga insentiba at itulak ang pagtatanggal ng “delivery permit.” Nanawagan din sila ng mga benepisyo tulad sa kanilang safety at insurance. Interesado silang buuin ang kanilang samahan sa isang unyon.

Sentro ng kanilang protesta ang pagbago ng Grab ng matrix fare kung saan mula sa ₱49 na “base fare” na napupunta sa drayber kada booking, ₱29 na lamang ito noong Oktubre. Dahil dito, bumagsak mula ₱1,500-₱2,000 kada araw tungong ₱800 kada araw ang kinikita ng isang rider. Ibabawas dito ang lahat ng gastos sa pagdedeliber na sagot ng drayber tulad ng sasakyan, gasolina, load, at kahon na lalagyan ng parsela o pagkain. Ipinagtataka ng mga drayber ang pagbagsak dahil batid nilang itinaas ng kumpanya ang minimum na singil sa mga gumagamit ng serbisyo.

Ang Grab ay isang kumpanyang Singaporean na may mga operasyon sa iba’t bahagi ng Southeast Asia. Nagtala ito ng $148 milyon kita noong 2021, halos 30 ulit na mas mataas sa $5 milyon nito noong 2020. Ang protesta ng Grab-Cebu ay bahagi ng mga protesta ng mga drayber ng mga kumpanyang nakaasa sa internet na kabilang sa tinatawag na mga gig o platform worker.

Noong Nobyembre 15, nagtipon sila, kasama ng ibang grupo, sa UP Hotel para kundehanin ang arbitraryong pagpataw ng Grab ng 2% sa bawat deliberi, gayundin ang nagtataasang presyo ng produktong petrolyo. Sa pangunguna ng Laban TVNS (Transport Network Vehicle Services), nagkaisa ang mga rider ng Grab, kasama ng iba pa, na magsagawa ng pambansang kilos protesta sa darating na Disyembre.

AB: Pagsisante sa rider ng Grab na nagprotesta, binatikos