Pakikiisa para sa inarestong mga aktibista sa Kenya, ipinanawagan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nanawagan ang International League of People Struggles (ILPS)-Kenya ng suporta sa mga mamamayan sa buong mundo para sa inarestong mga tagapagtanggol sa karapatang-tao rito noong Mayo 8. Dalawampu’t pitong myembro ng Mathare Social Justice Centre ang inaresto matapos salakayin ng pulis ang upisina nito.

Ang iligal na pang-aaresto ay kadugtong ng marahas na pambubuwag sa mga protesta ng mga maralita laban sa iligal na demolisyon sa kanilang mga komunidad sa tabing ng pagsalba sa kanila sa malalang pagbaha.

“Ang mga pangyayari noong Mayo 8 sa Mathare ay malalang paglabag sa karapatang-tao at tampok na paalala sa sistematikong pang-aapi na dinaranas ng mga maralitang komunidad,” ayon sa ILPS. “Imbes na tugunan ang kanilang mga hinaing, inatake, tinirgas at marahas na binuwag ang kanilang mapayapang protesta.

Ang Mathare Social Justice Centre ay isang organisasyong nakabase sa Mathare, isa sa pinakamalaking komunidad ng maralita sa Nairobi, kabisera ng Kenya. Ipinaglalaban ng institusyon ang mga karapatang-tao, partikular ng mga biktima ng ekstra-hudisyal na pamamaslang at sapilitang pagkawala sa Mathare. Nitong Abril, pinangunahan nito ang pagkundena sa estadong Kenyan sa isinagawa nitong malawakang demolisyon ng kabahayaan sa Mathare at iba pang maralitang komunidad sa harap ng matitinding pagbaha sa bansa.

Anito, sinira ng gubyerno ang kabuhayan ng milyun-milyong maralita, giniba ang kanilang mga bahay nang walang karampatang plano para sa relokasyon o inihandang lupa para sa mga apektadong pamilya. Libu-libong Kenyan ang ngayon ay nakatigil sa masisikip na evacuation center, paaralan at simbahan na wala o halos walang mga batayang pasilidad.

Binatikos ng institusyon ang kriminal na kapabayaan ng gubyernong Kenyan, at ang mga kasapakat nito na sunud-sunuran sa IMF at World Bank. Anito, kolektibong nilabag ng mga nasa poder ang batayang karapatan ng mga Kenyan sa disenteng pabahay, pagkain, serbisyong pangkalusugan at sistema ng maiinom na tubig.

AB: Pakikiisa para sa inarestong mga aktibista sa Kenya, ipinanawagan