“Palabas” na paghuhulog ng pagkain ng US sa Gaza, kinutya

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinutya ng mga grupong makatao ang isinagawa ng US na paghuhulog ng pagkain mula sa ere o food drops sa Gaza noong Marso 2. Katuwang ang estado ng Jordan, ipinag-utos ng rehimen ni Joseph Biden ang paghuhulog ng kakarampot na 66 na kulumpon ng pagkain na naglalaman ng 38,000 lutong pagkain sa mga komunidad sa baybay ng Gaza.

Isinagawa ang food drop isang araw matapos ang “flour masaccre” kung saan 112 Palestino ang napatay nang paulanan ng bala ng mga pwersang Israeli ang mga residente ng North Gaza habang nakapila para sa ayudang harina. Dumaranas ang mamamayan ng Gaza ng walang kapantay na brutalidad at gutom dulot ng henosidyo ng Zionistang Israel na sinusuportahan, pinopondohan at inaarmasan ng US.

“Ang mga airdrop ay simboliko at para lamang pakalmahin ang baseng lokal (ng estadong Amerikano,)” ayon sa isang dating upisyal ng USAID sa West Bank. Aniya, ang kailangan ng Gaza ay buksan ang mga hangganan nito na isinara ng Israel at payagan ang pagpasok ng mga trak na nagdadala ng pagkain.

“Hindi nakatutulong” at “nakakawalang-respeto (deeply degrading) lamang sa mga Palestino,” ang pagtingin ng Oxfam sa kakarampot na ayuda na parang itinapon lamang ng US mula sa ere nang walang malinaw na sistema ng distribusyon sa baba. Ang aksyong ito ay “nagsisilbi lamang para pagaanin konsyensya ng mga upisyal ng US na sila ring nagtutulak ng mga patakaran na nagpapalala sa nagaganap na mga atrosidad at banta ng gutom sa Gaza,” ayon sa grupo.

“Hindi solusyon ang mga airdrop para bigyang alwan ang paghihirap (sa Gaza), at umaagaw lamang ito ng oras at rekurso mula sa mga solusyong napatunayan nang epektibo at sa mas masaklaw na paraan,” ayon naman sa International Rescue Committee. Lahat ng pagsisikap ay dapat nakatuon sa pagtatapos ng pang-aatake ng Israel sa Gaza, anito.

Sadyang nakaiinsulto ang food drop sa harap ng pagharang ng US sa lahat ng mga pagsisikap para itulak ang Israel na pumasok sa tigil-putukan at papasukin ang mga trak na nagdadala ng pagkain at gamot na hinarang ng mga pwersang Israeli. Sa kasalukuyan, di bababa sa 2,000 ang naghihintay na gayong mga trak sa mga hangganan ng Gaza.

Ayon sa United Nations, 570,000 mamamayan sa Gaza ang nasa bingit ng matinding gutom.

AB: "Palabas" na paghuhulog ng pagkain ng US sa Gaza, kinutya