Pamamaraan ng pagkatuto, academic calendar, isinalang sa konsultasyon ng mga guro at estudyante sa UP-College of Science

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagsagawa ng serye ng mga pananaliksik at konsultasyon ang mga guro at estudyante sa College of Science sa University of the Philippines mula pa Enero para tukuyin ang mga bentahe at disbentahe sa pagsandal sa paglulunsad ng mga online na klase (tinatawag ring “blended learning” o “remote classes”) noong pandemya at kahit matapos ito. Binuo ng mga faculty at mga estudyante ang kanilang mga natutunan noong Abril 19.

Isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakamatagal na bumalik sa kaayusang silid-aralan (karaniwang tinatawag na “face-to-face” o F2F) ang edukasyon mula noong panahon ng pandemyang Covid-19. Noong Agosto 22, 2022, itinakda ng noo’y rehimeng Dutere na ibalik sa F2F ang lahat ng klase, sa lahat ng antas. Pinalala ng napakatagal na kawalan ng F2F na klase ang dating krisis sa pagkatuto ng mga estudyante na hanggang ngayon ay di pa nasosolusyunan.

Mas malala, patuloy na ginagamit ng kagawaran sa edukasyon at mga administrasyon ang suspensyon ng mga klaseng F2F para pagtakpan ang mga kakulangan ng sistema ng edukasyon tulad ng kakulangan ng klasrum, guro, personel at iba pa. Napakadali rin ngayon na magsuspinde ng pasok at ibalik ang mga estudyante sa “blended” tuwing bagyo, sobrang init, tigil-pasada at marami pang iba.

Sa UP, mahigit dalawang taong nasa “remote set-up” ang pagtuturo bago ibinalik ito sa face-to-face. Taong 2022 na nang bumalik sa napakalimitadong face-to-face ang unibersidad, halos isang buong taon matapos ibinalik ng ibang unibersidad sa ibang bahagi ng mundo ang pagtuturo sa “in-person.” (May mga kasong mas maaga pa rito.) Kahit sa limitadong harapang klase, napakarami pang pagkakataong sinuspinde ang mga ito at ibinalik sa remote o blended ang mga estudyante.

Kabilang sa mahahalagang punto na lumitaw sa konsultasyon ang kagustuhan ng mga guro at estudyante para sa mga klaseng F2F dahil pantay ang akses dito sa ng mga estudyante kumpara sa online kung saan iba-iba ang gadyet, espasyo, serbisyo ng internet at maraming iba pang salik. Anila, mas demokratiko ang F2F dahil nasa iisang lugar ang lahat ng mga estudyante.

Pinagkaisahan din ng mga guro at estudyante na mas nakagugulo kaysa nakatutulong ang mga “reading break” (pansamantalang pagtigil ng mga klase sa gitna ng semestre) dahil pinuputol nito ang bwelo ng pag-aaral ng mga estudyante. Mungkahi nilang tanggalin na ang reading break, at sa halip ay ibalik ang mas mahabang semestral break para tunay na nakapagpapahinga ang mga guro at estudyante.

Dagdag dito, nagkaisa silang higit pang pag-aralan ang pagbabalik sa iskedyul ng mga klase sa dating kalendaryo ng pasok sa eskwelahan (academic calendar) na Hunyo-Marso. Mula ipinatupad ang bagong kalendaryo na Agosto hanggang Mayo, dumaranas ang mga guro at estudyante ng kakaibang antas ng init, laluna ngayong taon sa panahon ng El Niño. Sa antas elementarya at hayskul, malinaw ang panawagan ang mga guro, magulang at estudyante na ibalik ang dating kalendaryo na Hunyo-Marso. Ito ay para iwasan ang mga klase sa tag-init, lalupa’t hindi sapat ang mga klasrum at guro, at walang sapat na bentilasyon ang maraming gusali. Malaking banta sa kalusugan ng mga bata ang dinaranas nilang init.

Unang inusog ng UP sa Agosto ang pagsisimula ng klase noong 2014 nang walang kunsiderasyon sa tag-init at epekto nito sa mga estudyante at guro. Ang “academic shift’ na ito ay paghahabol nito ng “internasyunalisasyon” at mataas na “ranking” sa internasyunal na mga institusyon.

Ang mga ambisyong ito ay nakabalangkas sa neoliberal na globalisasyon ng edukasyon at nakatuon sa pagpapalitaw ng mga gradweyt at pananaliksik hindi para sa akademya kundi para sa pandaigdigang merkado. Katunayan, lumalaganap ang kritisismo sa kumpetisyon sa pagitan ng mga unibersidad na sinasabing di sukatan ng kalidad ng edukasyon ng isang institusyon.

Isa sa mga ito ang University of Zurich, na nagsabing nagbibigay ang gayong paghahanay (ranking) ng huwad na mga insentiba at nagtutulak lamang sa mga unibersidad na iprayoritisa ang paglalabas ng maraming publikasyon, kaysa tiyakin ang kalidad ng mga ito.

AB: Pamamaraan ng pagkatuto, academic calendar, isinalang sa konsultasyon ng mga guro at estudyante sa UP-College of Science