Pamaskong-handog ng DOLE sa mga manggagawa: walang taas-sahod sa susunod na taon

,

Pinakamalamang na walang taas-sahod sa susunod na taon, deklara ng kalihim ng Department of Labor and Employment na si Bienvenido Laguesma noong araw mismo ng Pasko. Aniya, ito ay para “mag-sink in” o “lubos na maramdaman” ng mga manggagawa ang dagdag-sahod na ipinatupad ng iba’t ibang regional wage board ngayon taon. Bahagya niya itong binawi sa sumunod na araw at sinabing “posible” pa rin depende sa desisyon ng mga wage board. Naghugas kamay siya bilang kalihim ng kagawaran at sinabing “wala siyang magagawa” kung itataas o hindi ang sahod sa susunod na taon. Kung itataas man, hindi daw ito “sasagkaan” ng kontra-manggagawang kagawaran.

Ang tinutukoy ni Laguesma ay ang barya-barya, nahuhuli at “staggered” na mga taas-sahod na ipinatupad ng aniya’y 15 sa 16 na regional wage board. (Hindi pa nagbibigay ng taas-sahod ang rehiyon ng Davao hanggang ngayon.)

Lalong ginatungan ng DOLE at pahayag ng kalihim nito ang galit ng manggagagawang Pilipino na naggiit ng makatarungang dagdag-sahod nitong taon.

“Umiipon nang umiipon ang galit ng mga manggagawa sa pagtanggi ng rehimeng Marcos na pakinggan ang hinihingi nilang makabuluhang pagtaas sa sahod,” pahayag ng Komite Sentral (KS) ng PKP noong Disyembre 26. “Labis silang naiinsulto ng kakarampot na umentong ipinag-utos ni Marcos sa pamamagitan ng mga regional wage board.”

Saksi ang PKP sa pagputok ng ilang welga ngayong taon. “Malamang na pasimula (ang mga ito) ng mas malawak na kilusang masa ng mga manggagawa para mag-unyon at isulong ang sama-samang pakikibaka sa darating na panahon,” anito.

Hinihilang pababa ang sahod ng malaking hukbo ng mga walang trabaho, ayon sa KS. Tinawag nitong “mala-alipin” ang kasalukuyang antas ng minimum na sahod na nasa ₱341 tungong ₱641 lamang. “Kulang na kulang (ito) para tustusang ang arawang pangangailangan ng lima-kataong pamilya na tinatayang nasa ₱1,188 (noong Nobyembre) na bunga ng pagsirit ng presyo ng langis, pagkain at iba pang saligang pangangailangan at mga serbisyo.”

Palala nang palala ang kalagayan ng mga manggagawa sa ilalim ng rehimeng Marcos, lalupa’t hindi pa ganap na nakababawi ang mga manggagawang Pilipino at masang anakpawis sa pagsadsad ng kanilang pamumuhay mula sa lockdown noong pandemyang Covid-19.

Ginunita ng PKP ang ika-55 anibersaryo nito noong Disyembre 26. Para bigyan ng pagkakataon ang mga Pulang mandirigma, rebolusyonaryong masa at mga tagasuporta na ipagdiwang ang okasyon, at bilang pakikiisa sa tradisyon ng mamamayang Pilipino sa Pasko, nagdeklara ito ng 2-araw na tigil-putukan mula Disyembre 25 hanggang Disyembre 26.

AB: Pamaskong-handog ng DOLE sa mga manggagawa: walang taas-sahod sa susunod na taon