Parangal kay Ka Rekka, idinaos ng mga aktibista, kaibigan at kapamilya sa UP Diliman

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hindi bababa sa 500 kapamilya, kaibigan, at kasama ni Kaliska Dominica Peralta (Ka Rekka) ang nagtipon sa University of the Philippines (UP)-Diliman Film Center kahapon, Abril 20, para pagpugayan ang kanyang kabayanihan at gunitain ang makabuluhang buhay na inialay niya sa paglilingkod sa masang anakpawis. Si Ka Rekka, isang Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan, ay sadyang pinatay ng militar matapos madakip noong Abril 10 sa Barangay Butong, Quezon, Bukidnon.

Bago ang programa, nagmartsa ang mga dumalo sa loob ng kampus ng UP-Diliman para itanghal si Ka Rekka. Siya ay dating dating estudyante ng UP-Diliman College of Mass Communication (CMC) at pinuno ng lokal na balangay ng League of Filipino Students. Nagpasya siyang sumapi sa hukbong bayan noong 2016.

Nagbigay ng mensahe sa naturang programa ang kanyang pamilya, mga kaibigan at naging kasama bilang aktibista sa UP-Diliman. Sinariwa nila ang mga panahong kasama nila si Ka Rekka at ikinwento ang kanyang husay, sipag at katatagan sa paninindigan. Nagpahayag naman ng pagpupugay ang Kabataang Makabayan sa isang mensaheng binasa ng kasapi nito. Dumalo rin sa pagtitipon ang mga beteranong aktibista na sina Ka Satur Ocampo, Liza Maza, dating dekano ng UP CMC na si Dean Roland Tolentino, at ilang mga guro ng UP-Diliman.

Nanawagan din ang mga dumalo ng hustisya para kay Ka Rekka at pagpapanagot sa mga upisyal at sundalo ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na sangkot sa sadyang pagpatay sa kanya. Sa impormasyong nakalap kaugnay ng insidente, walang armas si Ka Rekka nang dakpin siya ng mga ahente ng militar at pulisya. Dinala siya sa ibang bahagi ng barangay kung saan siya binaril at pinatay. Tatlong iba pa ang inaresto ng AFP. Pinatutunayan ng mga lokal na saksi na walang labanan, taliwas sa mga pahayag ng militar at pulisya.

Ang padron ng pagdakip at sadyang pagpatay sa mga rebolusyonaryo at hors de combat ng BHB ay malinaw na paglabag sa internasyunal na makataong batas at maituturing na isang krimen sa digma.

Nagpaabot ang Partido Komunista ng Pilipinas ng pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni Ka Rekka, isang militanteng rebolusyonaryong minamahal ng masang magsasaka at mga Lumad sa Mindanao.

“Sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo, nagpunyagi si Ka Rekka at ibinigay ang kanyang lahat. Dala niya lagi ang saya at sigla sa BHB at sa masa. Ang kanyang mga kontribusyon sa lahat ng larangan ng rebolusyonaryong gawain ay iingatan at aalalahanin ng bayan magpakailanman.”

AB: Parangal kay Ka Rekka, idinaos ng mga aktibista, kaibigan at kapamilya sa UP Diliman