Piket-dayalogo, inilunsad ng mga magbubukid sa Antipolo City

,

Nagpiket ang mga magsasaka ng Sityo Nagpatong, Barangay San Jose, Antipolo City kasabay ng pakikipagdayalogo ng mga lider nito sa alkalde ng syudad noong Oktubre 4. Inihapag nila, sa pamamagitan ng Pagkakaisa at Bukluran ng mga Magsasaka sa Nagpatong Inc, ang kanilang pagtutol sa pangangamkam ng lupa ng pamilyang Gatlabayan sa Sityo Nagpatong.

Matatandaang inilunsad noong Setyembre 18 ng mga magsasaka ang kanilang 1-linggong kampuhan sa sityo para igiit ang kanilang karapatan sa lupa na dalawang dekada na nilang binubungkal.

Inihapag ng samahan ang usapin ng pagtatayo ng tarangkahan ng mga Gatlabayan papasok ng kanilang komunidad kung saan 24 oras itong may bantay na pribadong mga gwardya. Pinipigilan sila ng mga ito na magpasok ng mga materyales, maglabas ng produkto at kanilang malayang pagkilos dito. Giit nila na kagyat nang itigil ang panggigipit, tanggalin ang tarangkahan, at palayasin ang mga gwardya sa lugar.

Ayon sa samahan, ang Sityo Nagpatong ay pinasok ng mga ispekulador sa lupa simula pa 2019. Ang lupa’y pilit inaangkin ng mga Gatlabayan at ng kumpanya sa real estate na LCG Homes kahit may mga pamilyang nagbubungkal at naninirahan dito.

Kakutsaba nila ang Provincial Agrarian Reform Office ng Department of Agrarian (DAR) na nagsabing iginawad ang naturang lupa sa walong benepisyaryo na hindi kailanman tumira o nagsaka sa lugar. Kasalukuyang may nakahain na reklamo ang samahan sa DAR laban sa mga Gatlabayan.

Samantala, ilang dekada na ring ipinaglalaban ng katabing komunidad sa Sityo Sumilang ang kanilang lupa laban kay Sandra Cox ng Rapid City Realty and Development kung saan binakuran na ang kalakhan ng kanilang lupang taniman.

AB: Piket-dayalogo, inilunsad ng mga magbubukid sa Antipolo City