Piston, ipinagdiwang ang ika-43 anibersaryo sa pamamagitan ng protesta

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagmartsa sa Recto Avenue patungong Malacañang noong Hunyo 7 ang mga myembro ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (Piston) bilang pagdiriwang sa ika-43 anibersaryo ng pederasyon. Iginiit nila sa rehimeng Marcos na ibasura ang PUV Modernization Program (PUVMP) na pumapatay sa kanilang kabuhayan.

“Ang tanging ikinabubuhay natin sa kasalukuyan ay ang serbisyong ating ginagampanan upang tugunan ang malaking kakulangan ng gubyernong ito sa public service,” pahayag ni Ruben Baylon, pangkalahatang kalihim ng Piston. “Subalit ang publikong serbisyo (na ito) ay napipintong ibenta o ibigay sa mga dayuhan ng gubyernong ito.” Tinutukoy niya ang pag-phase-out sa mga tradisyunal na dyip para palitan ng mga minibus na aangkatin mula sa Japan, South Korea at maging sa China.

Itinatag ng Kilusang Mayo Uno (KMU) noong 1981 ang Piston bunsod ng mga pagsisikap ng mga drayber at opereytor ng dyip sa Cubao matapos ang matagumpay welga laban sa hindi makatarungang re-routing at labis na pangungumpiska ng mga lisensya sa ilalim ng diktadurang Marcos Sr. Sa sumunod na mga taon, naging pambansang pederasyon ang Piston at malakas na pwersa sa kilusan ng mga manggagawa sa transportasyon sa Pilipinas.

“Ngunit hindi pa tapos ang ating laban,” ayon sa pahayag sa anibersaryo nito. “Patuloy na nagpapakawala ng panunupil ang rehimeng Marcos Jr at mga kasabwat nito sa pulitika at negosyo para supilin ang lumalakas na pagkakaisa ng sambayanan para sa progresibo, makabayan, at makamasang pampublikong transportasyon.”

Itinuturing ng Piston na labag sa karapatan ng mga drayber at opereytor sa malayang asosasyon sa PUVMP, na ngayon ay kilala na bilang Public Transport Modernization Porgram (PTMP). Ito ay dahil ipinagkakait sa kanila ang kanilang kabuhayan sa dahilang tutol sila sa sapilitang konsolidasyon ng mga prangkisa. Batid nilang paraan lamang ang konsolidasyon para maagaw ng malalaking kumpanya ang kanilang kabuhayan.

AB: Piston, ipinagdiwang ang ika-43 anibersaryo sa pamamagitan ng protesta