Pitong bahay, niransak ng 94th IB sa Kabankalan City

,

Sapilitang pinasok, hinalughog at niransak ng 60 tropa ng 64th IB ang pitong bahay ng magkakaibang pamilya sa Sityo Dangalon, Barangay Hilamunan, Kabankalan City sa Negros Occidental noong Disyembre 26 ng umaga. Walang ipinakitang kahit anong mandemyento ang mga militar sa panghahalughog.

Pinasok ng mga berdugo ang bahay ng pamilya nila Albert Ramos, Leticia Sablaon, Eida Tingal, Benjie Teruel, Ramon at Analisa Tingal, Edgardo at Jonjelyn Tingal, Eddie at Vivian Teruel, Jimbert at Helen de Leon, at Kompol de Leon.

Nagdulot ng malubhang troma ang ginawang pag-atake ng militar sa mga taga-komunidad laluna sa mga bata. Hindi bababa sa 20 bata, edad 3-15 anyos, ng pitong pamilya ang umiyak dahil sa takot.

Ang ilan sa mga kalalakihan ay ipinailalim sa matinding interogasyon at pananakot.

Kinundena ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-South Central Negros ang naturang insidente at nanawagan sa mamamayan na “magkaisa at iulat ang mga paglabag na ginagawa ng militar laban sa mga inosenteng sibilyan.”

Dagdag pa ng yunit ng BHB, ginagatungan lamang umano ng mga paglabag at brutalidad na ito ang galit ng masang magsasaka laban sa mga sundalo at kinahaharap na krisis sa ekonomya.

AB: Pitong bahay, niransak ng 94th IB sa Kabankalan City