Planong pagtayo ng marine hatchery sa Sorsogon, pantabing sa pangangamkam ng lupa

,

Dagdag na pahirap ang panukala ni Rep. Dette Escudero ng Sorsogon na magtayo ng multi-species marine hatchery sa bayan ng Gubat dahil pantabing ito sa malawakang pangangamkam ng lupa sa lugar. Papatong ito sa perwisyo sa kabuhayan ng mga mag-aalimango sa bayan na ibinunsod ng pagtatayo ng coastal road at pagbabawal sa kanilang manghuli ng crablet alinsunod sa Fisheries Administrative Order No. 264-2020.

Laman ang pakanang ito ng inihaing House Bill 3274 ni Escudero noong Agosto 8. Layunin diumano ng panukalang marine hatchery na mapalakas ang mga mangingisda. Bagamat nitong Agosto lamang inihain ang panukala, noon pang Enero nagmungkahi ang meyor ng Gubat na si Ronnel Lim na maglaan si Vice Mayor Valentin Pura ng isang ektaryang lupa sa Barangay Cogon. Ang barangay Cogon ay kabilang sa 13 barangay na apektado ng coastal road project.

Ayon kay Ernie Galalrdo ng Cota na Daco King Crab Workers Association (COTAW), “Sa halip na tulungan nila kami… pumapabor pa sila doon sa mga nagpaplanong gumawa ng hatchery. Matataas na tao [ang] nagpaplano [nito].”

Tutol ang mga mag-aalimango sa pakana. “Ayaw namin ng hatchery dahil marami tayong supply doon sa wild. Ang ibig [lamang] nilang sabihin [ay] gagawa sila ng hatchery… para yung negosyo ng alimango (ay) monopolyohin nila—sila na ang magnenegosyo at ang mga (gatherer ay) patuloy na pagbabawalan.”

Kinundena naman ng Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)-Sorsogon ang lantarang paggamit ng ng mga upisyal ng gubyerno para ihapag ang anti-mamamayan na mga resolusyon at batas na nagsisilbi sa kanilang personal na mga interes. Malinaw na ang HB 3274 at ang resolusyon ng sangguniang bayan ay pantabing sa kanilang planong pagpapatuloy sa coastal road project at pagpapalayas sa mga residente.

Bagamat importante ang pagpapaunlad at magmodernisa ng teknolohiya sa aquaculture, hindi nito dapat isaisantabi ang natural na proseso ng pag-aalimango na ilang dekada nang hinasa ng mga mangingisda.

Dagdag ng PKM-Sorsogon “ang laban ng mga mag-aalimango at kanilang mga pamilya ay isa lamang sa mga insidente ng pangangamkam ng lupa at kumbersyon ng mga lupaing agrikultural sa Sorsogon, kapalit ng mga proyektong ekoturismo na tiyak na pagkakakitaan din ng iilang negosyante, panginoong maylupa at mga pulitiko.”

Anito: “Dapat magkaisa ang mga Sorsoganon na labanan ang mga ganitong hakbangin at proyekto na tiyak na papatay sa kanilang kabuhayan at paghandaan ang mga paglabag sa karapatang-tao gamit ang mga armadong ahente ng estado tulad ng kapulisan at militar upang isulong ang mga interes ng naghaharing-uri. Tanging sa pagkakaisa at sa sama-samang paglaban lamang makakamit ang karapatan at hustisyang panlipunan na dapat na natatamasa ng bawat mamamayan.”

AB: Planong pagtayo ng marine hatchery sa Sorsogon, pantabing sa pangangamkam ng lupa