Protesta kontra mga kumpanya ng armas sa Canada, idinaos

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang mga progresibong grupo sa Canada noong Mayo 29 sa Ottawa para ipanawagan ang imbestigasyon sa pagbebenta ng armas ng estado ng Canada sa Zionistang rehimen ng Israel. Panawagan din nilang ipasara ang CANSEC, ang taunang arms show o bentahan ng armas ng Canadian Association of Defence and Security Industries, na nagbukas sa EY Center sa Ottawa sa araw na iyon.

Kabilang sa mga lumahok sa protesta ang mga aktibista mula sa International League of People’s Struggle-Canada, Bayan-Canada, Palestinian Youth Movement, Solidarité Haiti-Québec, Migrante-Canada, at Labour 4 Palestine. Bago magtapos ang protesta, iligal na inaresto ng mga pulis ng Ottawa ang walong aktibista.

Binatikos ng mga grupo ang pagbebenta ng Canada ng armas na nagkakahalaga ng $28 milyon sa Israel simula Oktubre 2023. Anila, hindi ito sinaklaw ng suspensyon ng pag-eeksport ng armas na idineklara ng gubyerno ni Justin Trudeau noong Marso. Gayundin, may mga armas na gawang-Canada na idinadaan sa US bago i-eksport sa Israel.

“Karapatan ng mga taxpayer na malaman kung paano napupunta ang kanilang ibinabayad na buwis sa pagsuporta sa arms industry ng Canada,” ayon kay Adrian She ng ILPS-Canada.

Kinundena ng mga grupo ang war profiteering ng mga kumpanyang armas na Canadian sa mga gera sa mundo, laluna sa gerang henosidyo ng Israel sa mamamayang Palestine. Habang malaon na nilang tinututulan ang CANSEC, naging tampok ang pagdaraos ng arms show dahil sa pagsasagawa nito sa gitna ng matitinding pang-aatake ng Israel sa refugee camp sa Rafah, ang huling santwaryo ng mga sibilyang Palestino sa Gaza.

“Hindi kami mananahimik habang ang mga kumpanyang tumatabo ng kita mula sa henosidyo ng aming mamamayan ay taun-taong pinalalahok sa CANSEC, at habang ang gubyerno (ng Canada) ay patuloy na nakikisosyo sa mga kumpanyang ito,” ayon naman kay Sarah Abdul-Karim ng Palestinian Youth Movement.

AB: Protesta kontra mga kumpanya ng armas sa Canada, idinaos