Rebolusyonaryong kilusan, tutugon sa nasalanta ng bagyong Paeng

,

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) at buong rebolusyonaryong kilusan na buklurin ang mga nasalanta ng bagyo, tulungan silang sama-samang makabangon, at samahan silang ipaglaban ang kanilang interes at kagalingan. Sa harap ito ng iniwang malawakang salanta ng bagyong Paeng nitong nagdaang mga araw sa maraming bahagi ng bansa.

Sa tala, hindi bababa sa 45 ang namatay dahil sa mga pagbaha, pagguho ng lupa, at iba pa na idinulot ng hagupit ng bagyo. Sa bilang na ito, 40 ang sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Liban dito, tinatayang 115,437 pamilya ang napalayas sa kanilang mga bahay dulot ng bagyo.

“Lubos na nakikiramay ang Partido sa daan-daang libong pamilya na sinalanta ng Bagyong Paeng, kabilang ang mga kaanak ng ilampung magsasaka at minoryang namatay sa Maguindanao,” pahayag ni Marco Valbuena, hepe ng Kawanihan sa Impormasyon ng Partido.

Lubhang naapektuhan din ang isla ng Panay sa paghagupit ng bagyo. Ayon sa ulat ng lokal na gubyerno, pinakamatindi ang naging pagbaha dito mula pa noong 2008.

“Labis ang pagdurusa ng masang anakpawis, laluna ang mga nawasak ang bahay, pananim at kabuhayan,” ayon kay Valbuena. Dagdag niya, sa harap ng pagdurusang ito handang tumugon ang rebolusyonaryong kilusan sa mga eryang nasasaklaw nito.

Tulad sa pagtugon ng rebolusyonaryong kilusan sa nagdaang mga sakuna, dapat umanong kagyat na tasahin ng mga komite ng Partido at organisasyong masa ang pinsala at gumawa ng kagyat na mga hakbang para tulungan ang mamamayang makaagapay sa kanilang pagkasalanta.

Maaari din umanong mangalap ng suplay na pangkagipitan tulad ng pagkain, tubig, damit at iba pa. Dapat umanong tiyakin ng mga yunit ng BHB na makararating iyon sa masang sinalanta sa pinakaliblib na mga lugar.

“Dapat suportahan ang pakikibaka ng mga magsasaka, na pangunahing naapektuhan ng bayan, para sa ayuda, suspensyon sa upa at utang, makatwirang presyo sa produkto at iba pang kagyat na hakbangin,” pagdidiin ni Valbuena.

Sinabi rin ni Valbuena na ang malawakang salantang dulot ng bagyo ay nagpapatingkad sa labis na pagkawasak ng kapaligiran dulot ng imperyalistang pandarambong (pagtotroso, pagmimina at mga plantasyon) at sa malawak na karukhaan ng masa, laluna sa kanayunan, hatid ng pang-aapi at pang-aagaw ng lupa.

AB: Rebolusyonaryong kilusan, tutugon sa nasalanta ng bagyong Paeng