Tanggalan ng manggagawa sa San Miguel sa Pampanga, binatikos

,

Nagpiket ang mga manggagawa ng San Miguel Integrated Logistics Services, Inc. (SMILSI) sa San Fernando, Pampanga noong Abril 24 para iprotesta ang hindi makatarungang tanggalan sa trabaho na isinasagawa ng kumpanya. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 81 nang regular na manggagawa ang tinanggal nitong buwan.

Binatikos ng SMILSI Workers Union (SMILSIWU) ang pagtanggal sa mga manggagawa na kalakhan ay mga forklift operator sa nasabing planta. Anila, bigla na lamang hinarang ang naturang mga manggagawa at hindi na pinapasok sa pagawaan simula Abril 1. Pagdadahilan ng maneydsment, tapos na ang kontrata ng SMLSI sa San Miguel San Fernando Brewery. Anang unyon, nais lamang ng kumpanya na magbawas ng mga regular na manggagawa. Ito ay dahil napag-alaman ng unyon na tusong tumanggap ng mga kontraktwal na manggagawa ang kumpanya para saluhin ang mga trabaho ng mga tinanggal na manggagawa.

Ayon sa unyon, paghahanda ito ng kumpanya sa nalalapit na pakikipagnegosasyon para sa collective bargaining agreement. Iginigiit ng unyon ang mas nakabubuhay na sahod, benepisyo, at seguridad sa paggawa.

“Humihingi lang kami ng barya para magkaroon kami ng seguridad sa trabaho pero walang binigay na maayos ang management sa amin. Ito, tanggalan pa, pahirapan pa kaya masakit ang loob naming mga manggagawa,” pahayag ni Ramil Dumaliang, pangulo ng unyon ng SMILSIWU.

Sa balita ng isang lokal na alternatibong midya, nasa ₱460-495 lamang ang sahod ng mga nakapanayam nilang mga forklift operator. Lubhang hindi nakabubuhay at nakasasapat kahit pa bahagyang mas mataas ito kaysa takdang ₱460 minimum na sahod.

“Nakikiisa ang iba pang mga manggagawa sa Gitnang Luzon sa pagtindig ng mga manggagawa ng SMILSI para labanan ang malawakang tanggalan ng mga regular na manggagawa, na sa esensya ay pagbubuwag ng unyon at lakas ng mga manggagawang ilaban ang kanilang mga batayang karapatan, kabilang ang karapatan sa nakabubuhay na sahod,” pahayag ni Eduard Ellorenco, tagapagsalita ng WAR III.

Ayon sa ulat, ito ang pangalawang piket na isinagawa ng mga manggagawa ng SMILSIWU at inaasahang magpapatuloy para sa pagtindig sa kanilang karapatan.

AB: Tanggalan ng manggagawa sa San Miguel sa Pampanga, binatikos