Tanggalan sa Nexperia, tinutulan

,

Tinutulan ng Nexperia Workers Union-NAFLU KMU ang napipintong tanggalan sa isang departamento ng kumpanya ngayong taon. Nakatakdang isara ng Nexperia Philippines ang Sensors Deparment nito at ililipat sa ibang site dahil “nagpull-out” diumano ang negosyo nito sa kumpanya.

“Paano makakabangon ang mga manggagawa sa kahirapan kung tatanggalan (sila) ng kabuhayan?” tanong ng unyon. “Hindi solusyon ang pagtanggal sa manggagawa. Bagkus, marapat lamang humanap pa ng mas epektibong pamamaraan bago humantong sa tanggalan.”

Ayon sa unyon, mapanlinlang ang mga pahayag ng kapitalistang may-ari ng Nexperia para ipalunok ang “pangangailangan” na magtanggal ng trabahador. “(P)ero sa malaon, magha-hire (kukuha) naman ng mura at maamong lakas-paggawa bilang mga kontraktwal.”

Apektado sa pagsasara ang 375 na regular na manggagawa at 80 manggagawang kontraktwal. Kasama sa mga kontraktwal na ito ang 30 manggagawang naipaglaban ng unyon na gawing regular.

“Hindi dapat matali sa mindset (pag-iisip) na laban lang ito ng mga apektadong manggagawa sa Sensors Department kundi laban ng buong Unyon,” pahayag ng NWU-NAFLU-KMU. Kasama din sa laban ang mga manggagawang kontraktwal partikular ang mga nasa 801 na may desisyon ng dapat gawing regular, anito. “Hindi rin dapat nating pinag-uusapan ang offer ng management na bayaran.”

Panawagan ng unyon na gumawa muna ng paraan ang Nexperia Management para masiguro ang regular na hanapbuhay ng mga manggagawa. Iginiit nilang dapat naayon ang lahat ng mga hakbang ng kapitalista ayon sa kanilang Collective Bargaining Agreement.

AB: Tanggalan sa Nexperia, tinutulan