Umento sa sahod, naigiit ng unyon sa Laguna

Nakamtan ng mga manggagawa ng Technol Eight Philippines sa pamumuno ng kanilang unyon ang pagtaas ng sahod at iba pang mga benepisyo matapos ang gitgitan at ilang ulit na pakikipagnegosasyon sa maneydsment ng kumpanya.

Nagharap ang maneydsment at ang Technol Eight Philippines Workers Union (TEPWU-OLALIA-KMU) sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB) noong Nobyembre 24 sa Calamba City para pagkasunduan at tapusin ang Collective Baragaining Agreement (CBA) na tumagal nang ilang buwan. Ang kumpanyang Technol Eight ay gumagawa ng body shell para sa mga sasakyang Innova at Vios.

Naipagtagumpay sa negosasyon ang karagdagang ₱50.00 dagdag sahod kada araw sa una at ikalawang taon, lumpsum na ₱30,000 (mula sa pinagsamang ₱12,500 Signing Bonus at ₱17,500 retroactive pay), 14 sako ng 25 kilong bigas sa una at ikalawang taon, 124 days na Union Leave sa unang taon at 130 days sa ikalawang taon. Ang nakamit na dagdag sahod at benepisyo ay papakinabangan ng lahat ng manggagawang saklaw ng Appropriate Bargaining Unit (ABU).

Naipagtagumpay ng mga manggagawa ang CBA sa pamamagitan ng sunud-sunod na piket at protesta sa loob at labas ng pagawaan. Labing-anim (16) na beses nakipagnegosasyon ang unyon sa maneydsment sa antas ng planta ngunit nagmatigas itong ibigay ang hiling ng mga manggagawa. Sa halip, inalok lamang ng katiting na ₱24 kada araw na dagdag na sahod. Dahil dito, iniakyat ng unyon ang kanilang negosasyon sa mediation board simula noong Oktubre 28 at sa ika-apat na pagkakataon dito ay nakamtan nila ang mainam na CBA.

Nilabanan din ng unyon ang panggigipit sa kanila, hindi lamang ng kumpanya, kundi maging ng lokal na pulis at National Task Force-Elcac.
Ayon sa OLALIA-KMU, pinangunahan ng team ni Sgt. Edson Valdez ng TF-UGNAY ang pananakot sa mga manggagwa, pagbabanta at pamimilit sa unyon sa pamamagitan ng pagbahay-bahay sa mga lider, pananakot sa kanila at pamimilit na kumalas sa kanilang pederasyon.

Dagdag pa ng pederasyon, malaking tulong ang tagumpay ng unyon sa mga manggagawa at sa kanilang pamilya na kasalukuyang lugmok sa kahirapan dahil sa walang patid na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

 

AB: Umento sa sahod, naigiit ng unyon sa Laguna