Walong magsasaka sa Negros Occidental, dinakip ng 15th IB

,

Iligal na inaresto ng mga sundalo ng 15th IB ang walong magsasaka sa Sityo Tugas, Barangay Pinggot, Ilog, Negros Occidental noong Hulyo 29. Malisyosyong idinadawit ang walo sa isinagawang armadong opensiba ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa naturang bayan noong Enero 28.

Ang walong biktima na kinilala bilang sina Allen Fica, (35 anyos), Alfonso Fica (65), Dary Vinson (41), Danilo Vinson Sr (65), Nerio Menardo (57), Alfredo Nobleza Jr (35), Gali Guanzon (62) at Nelson Libron (60) ay nakapiit sa Ilog Police Station.

Bago ang insidente, idinetine din ng 15th IB nang ilang oras ang magkapatid na sina Jemson at Gaujel Villar sa Sityo Camboguiot, Barangay Camindangan, Sipalay City noong Hulyo 22. Dinala sila ng mga sundalo sa sentro ng sityo at pinakawalan lamang matapos igiit ng kani-kanilang mga asawa ang kanilang paglaya.

Ang mga paglabag sa karapatang-tao na ito ay dulot ng walang-tigil na operasyong kombat ng 15th IB sa mga barangay sa Kabankalan City, Candoni, Sipalay City, Cauayan at Ilog sa Negros Occidental.

Ang pagdawit ng mga sundalo sa mga sibilyan sa armadong sigalot ay tahasang paglapastangan sa mga internasyunal na makataong batas, mga batas ng digma at iba pang internasyunal na deklarasyon na nagbibigay ng proteksyon sa mga sibilyan at di-kombatant saan man may armadong sigalot.

Ipinagbabawal sa ika-32 Artikulo ng Fourth Geneva Conventions ang anumang hakbang na magreresulta sa pagdurusang pisikal o pagpuksa sa mga taong nasa ilalim ng proteksyon nito. Anito “…hindi lamang ito aplikable sa pagpatay, tortyur, pananakit, mutilation (pagputol sa anumang bahagi ng katawan) …kundi maging sa iba pang pamamaraan ng brutalidad, gawa man ng ahenteng sibilyan o militar.”

Labag din ito sa Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) na pinirmahan ng Gubyerno ng Pilipinas at National Democratic Front of the Philippines.

AB: Walong magsasaka sa Negros Occidental, dinakip ng 15th IB