Welga ng mga drayber at kunduktor ng bus, nagpapatuloy

,

Nasa ikalawang linggo na ng welga ang mga drayber at konduktor ng bus ng Admiral Transport Inc. sa garahe ng kumpanya sa Quezon City. Ang mga bus ng kumpanya ay bumibyahe sa ruta ng EDSA Carousel. Ikinasa ng Admiral Transport Workers Union ang welga matapos tumanggi ang maneydsment sa hiling ng mga drayber na dagdag sahod at benepisyo sa kanilang negosasyon para sa Collective Bargaining Agreement (CBA).

Ayon sa unyon, tatlong beses nang ipinagpaliban ng maneydsment ang mga nakatakdang pagdinig at paghaharap nito at ng unyon. Paninindign ng ATWU na nararapat at makatarungan ang kanilang mga kahingian sa CBA. Kabilang sa mga ito ang kahingian para sa regular na pasahod, overtime pay, night differential, at iba pa.

Walang regular na sahod ang mga manggagawa at kasalukuyang porsyento lamang sa arawang kinikita ng kumpanya ang kanilang tinatanggap. Wala silang mga benepisyo tulad ng overtime pay at health benefits. Gayundin, iniulat nito na nasa 16-18 oras kada araw nagtatrabaho ang mga drayber at konduktor sa loob ng 3-4 na araw sa isang linggo. Karamihan sa mga drayber at konduktor ay higit 20 taon nang nagtatrabaho sa kumpanya.

Panawagan din ng unyon na ibalik sa trabaho ang mga lumahok sa welga nang walang pagganti ng kumpanya.

AB: Welga ng mga drayber at kunduktor ng bus, nagpapatuloy