Archive of Juanito Magbanua | Spokesperson

Si Duterte mismo ang tagakutkot sa lulubngan sang iya rehimen
November 07, 2018 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Sa iya pinaka-ulihi nga pagtilaw sa pag imposar sang mapiguson nga paghari, si Rodrigo Duterte wala sang ginhimo kondi ang pagkutkot sang mas madalom pa nga lulubngan sa iya rehimen. Si Duterte upod sa iya mga alipores sa Armed Forces of the Philippines (AFP) kag Philippine National Police (PNP) hungod nga nagtago sa ila salabton […]

Duterte is his own regime’s gravedigger
November 07, 2018 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

In his latest attempts to impose his tyrannical rule, Rodrigo Duterte does nothing but dig a deeper grave for his regime. Duterte with his henchmen in the Armed Forces of the Philippines (AFP) and Philippine National Police (PNP) whitewashed the bloody massacre of nine farm workers in Sagay City by blaming the crime on the […]

The revolutionary forces and the people of Negros will frustrate AFP’s “all-out war” in the island
October 30, 2018 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Juanito Magbanua Apolinario Gatmaitan Command NPA-Negros Island The plan of the fascist US-Duterte regime to launch a so-called “all-out war” against the revolutionary forces and the people of Negros has already been in the works even prior to the massacre of nine members of the National Federation of Sugar Workers (NFSW) that took place more […]

Pahayag sang New People's Army - Negros sa Sagay Masaker
October 26, 2018 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

1. Ginakondena sang Apolinario Gatmaitan Command-NPA Negros ang isa ka makasilidni nga panghitabo sa siyam ka mga mamumugon sa kampo, sa diin may kababayen-an kag 2 ka menor de edad, nga nangin biktima sang masaker sa Hasyenda Nene, Purok Fire Tree, Brgy. Bulanon, Sagay City. Ang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa nagapakig-unong sang kalisdanan kag […]

NPA, NDF Negros Island nagakundenar sa Sagay Masaker bilang pinakasiligni kag mapintas nga pagpamatay sa mga mangunguma sa idalom ni Duterte
October 21, 2018 | New People's Army | Frank Fernandez | Spokesperson | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

NEWS RELEASE References: Ka Juanito Magbanua, Apolinario Gatmaitan Command, NPA-Negros Ka Frank Fernandez, National Democratic Front – Negros “Mapintas nga mga tigpamatay, bat-olan nga mga butigon”, amo ini ang paglaragway sa Apolinario Gatmaitan Command sang New People’s Army sa Isla sang Negros (AGC – NPA Negros Island) sa mga mataas nga opisyal sang Armed Forces […]

Mabuhay ang mga makipungsodnon kag rebolusyonaryo nga mga Pamatan-on!
October 08, 2018 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

Nagsala ang US—Duterte nga rehimen sa pag-“red tag” sa mga aktibista kag pagpakamalaot sa mga kritiko ni Duterte bangud ini magpabaskug lamang sa kaakig sang pumuluyo kag sa nagasingki nga pag-away batok sa nagaluntad nga pasista, korap kag ido-ido nga rehimen. Nagapat-ud lamang ini sa dugang paglapad sa nagahiliugyon nga prente nga magpabagsak ni Duterte. […]

Long live the nationalist and revolutionary youth!
October 08, 2018 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | Juanito Magbanua | Spokesperson |

The US-Duterte Regime is mistaken in red-tagging activists and persecuting Duterte’s critics as this will only intensify the people’s rage and its growing resistance against the current fascist, corrupt and puppet regime. It is assuring the broadening of the united front that will bring Duterte to his downfall. It gives particular attention to the youth […]