Archive of Kidawa Dayawen | Spokesperson

Pahayag ng Kabataang Makabayan-Datako para sa ika-59 taong anibersaryo nito
November 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Totoong hanggang bungantulog lamang ng kontra-rebolusyonaryong pasistang estado ang ambisyong pangkapayaan nito kung mananatiling bigo itong ugatin ang malawakang paghihirap at ang paglaban ng sambayanan. Hindi ang walang-saysay na paggawad ng amnestiya o ang mga hungkag na pangakong pakikipagkasundo ng reaksyunaryong gubyerno ang dudurog sa rebolusyong Pilipino kung magpasahanggang ngayon ay nakayukod ito sa kanyang […]

Pag-alala sa Maningning na Buhay ni Ka Maymay, Isang Tunay na Anak ng Bayan!
August 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Pulang saludo at pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) kay Pamela “Ka Maymay” Peralta, isang pulang mandirigma ng New People’s Army! Namartir si Ka Maymay noong ika-8 ng Agosto dahil sa papatindi at walang tigil na atake ng mga pasistang militar sa Ilocos Sur. Makalipas ang […]

Panagutin ang Duwag na Pasistang si Duterte!
March 08, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Kinukundena ng Kabataang Makabayan DATAKO ang naganap na mala-Tokhang na pagpatay at iligal na pag-aresto sa mga aktibista sa Timog Katagalugan (TK). Kahapon, hindi bababa sa anim na aktibista ang marahas na pinaslang at siyam naman ang inaresto sa operasyon ng mga pulis at militar laban sa mga ligal na demokratikong organisasyon sa TK. Bago […]

Nasa Masa ang Tunay na Lakas ng Partidong Hindi Pagagapi!
December 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Isang mapulang pagpupugay ang ipinapaabot ng pamunua’t kasapian ng Kabataang Makabayan-Demokratiko a Tignayan dagiti Agtutubo iti Kordilyera sa selebrasyon ng ika-52 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Ngayong araw din, pinagpupugayan din natin ang ika-127 na anibersaryo ng kapanganakan ng dakilang guro na si Mao Zedong. Ang dalawang kaganapang ito ay nakaukit […]

Luwagan ang lahat ng Usaping Akademiko sa Panahon ng Pandemya't Sakuna, Idiin ang CHED at Rehimeng Duterte sa kanilang Pagka-inutil!
November 13, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Sa loob lamang ng tatlong linggo, nakaranas ang bansa ng sunud-sunod na bagyo na may magkakaibang lakas at intensidad. Noong pa mang bagyong Quinta, nagsimula nang tumaas ang lebel ng tubig sa ilang parte ng Gitnang Luzon, Lambak Cagayan at Kordilyera. Maliban sa mga nasirang mga bukid at hanapbuhay, lumubog din sa baha ang kanilang […]

Malulunod sa Hagupit ng Galit ng Mamamayan ang Rehimeng Duterte
November 12, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Kidawa Dayawen | Spokesperson |

Nagpamalas na naman ng walang kakuwentahan ang rehimeng Duterte. Mula sa kanilang mabagal na pagresponde sa mga unang buwan ng pandemya hanggang sa kasalukuyang pananalanta ng bagyong Ulysses, hindi na mapagkakaila ang kapalpakan ng rehimen. Kitang-kita at hindi na maitatanggi pa ito ng mga kasapakat niya kahit ilang beses nilang itago o ibaling sa iba […]